Bülten Detayları

 • ORTADOĞU ANALİZ MAYIS / CİLT:9 / SAYI:80

  Makaleler

  • Türkiye ve Ortadoğu
   RADİKALLEŞME VE TERÖR DALGASININ YAPISAL KÖKENLERİ ÜZERİNE
   person Şaban Kardaş İndir arrow_downward
  • Radikalleşme ve Terör
   RADİKALLEŞME SÜREÇLERİNDE İDEOLOJİ VE İTİKADİ İDEOLOJİNİN ROLÜ ÜZERİNE
   person Hilmi Demir İndir arrow_downward
  • ORTADOĞU’DA YÜKSELEN RADİKALLEŞME: İNDİRGEMECİ YAKLAŞIMDAN ÇOK BOYUTLU ANALİZE
   person Fadi Farasin İndir arrow_downward
  • ORTADOĞU’DA YÜKSELEN RADİKALLEŞME: İNDİRGEMECİ YAKLAŞIMDAN ÇOK BOYUTLU ANALİZE
   person Cihat Battaloğlu İndir arrow_downward
  • KADINLAR RADİKALLEŞME VE ŞİDDET İÇEREN AŞIRICILIĞIN NERESİNDE?
   person Göktuğ Sönmez İndir arrow_downward
  • TERÖR ÖRGÜTLERİNİN HEDEF KİTLESİ: GENÇLER
   person Sertaç Canalp Korkmaz İndir arrow_downward
  • IŞİD İLE MÜCADELEDE KARŞI SÖYLEM: ALTERNATİF HAYAT TARZI
   person Kaan Kutlu Ataç İndir arrow_downward
  • AVRUPALI YABANCI SAVAŞÇILAR: KİMLİK ARAYIŞI VE İNTİKAM GÜDÜSÜ
   person Ömer Behram Özdemir İndir arrow_downward
  • LÜBNAN’DA RADİKALİZM
   person Murat Tınas İndir arrow_downward
  • Bölgesel Gelişmeler
   TÜRKİYE’NİN YPG İLE MÜCADELEDE SEÇENEKLERİ
   person Oytun Orhan İndir arrow_downward
  • GÜNEY KAFKASYA ÜLKELERİNİN SURİYE KRİZİNE İLİŞKİN YAKLAŞIMLARI
   person Araz Aslanlı İndir arrow_downward
  • BÖLGESEL REKABET VE İRAN- PAKİSTAN İLİŞKİLERİ
   person Bayram Sinkaya İndir arrow_downward
  • IŞİD’İN MISIR’DAKİ STRATEJİK HEDEFİ: KIPTİLER
   person Semir Yorulmaz İndir arrow_downward
  • IRAK’TA TÜRKÇE EĞİTİMİN TARİHÇESİ VE HUKUKİ BOYUTU
   person Habib Hürmüzlü İndir arrow_downward
  • ÖLÜ DOĞAN BEBEK: REFERANDUM KARARI VE IKBY’NİN BAĞIMSIZLIĞI
   person Bilgay Duman İndir arrow_downward
  • MAYIS 2017 SEÇİMLERİ VE FLN ELİNDEKİ CEZAYİR
   person Volkan İpek İndir arrow_downward
  • SU SORUNUNU ELE ALMAK İÇİN MÜKEMMEL BİR PLATFORM: TÜRKİYE’NİN ORMANCILIK VE SU ŞURASI ORTADOĞU’YA NE SUNABİLİR?
   person Vakur Sümer İndir arrow_downward

  Son Sayı: ORTADOĞU ANALİZ MAYIS / CİLT:9 / SAYI:80

  Cilt: 9 Sayı: 80
  Detayı Gör

  Sayı Hakkında

  Değerli okuyucular,
  Radikalleşmeden kaynaklı terör tehditleri son dönemde uluslararası alanda en öncelikli güvenlik tehdidi konumuna yükselmiş durumda. Popüler tartışmalarda her ne kadar konuyu Ortadoğu özelinde ele alma eğilimi kuvvetli olsa da, dünyanın farklı coğrafyalarını değişik şekillerde etkilediği reddedilemez bir gerçeklik. Bu sayımız radikalleşme konusunu ve bunun yarattığı sorunları farklı boyutları ve örnek olayları ile ele almaya çalışıyor. Ortadoğu özelinde ağırlıklı olarak IŞİD terör örgütüyle özdeşleşen radikalleşme dalgası üzerinde duruluyor ve bunun itikadi kökenlerinden sosyolojik boyutuna kadar geniş bir yelpazede konu ele alınıyor. Radikalleşme süreçlerinin dini boyuta indirgenemeyeceği vurgusu yapılarak, ideolojik referanslarla dini yapıların veya kimliklerin bu süreçlerde nasıl kullanıldığının anlaşılması gerektiği üzerinde duruluyor.
  Yine bölgenin sosyo-ekonomik indikatörlerine bakıldığında da radikalleşmeyi besleyen önemli dinamikler söz konusu: hızlı nüfus artışı, düşük eğitim imkanları, gençler arasında yüksek işsizlik, daha iyi yaşam standardı beklentileri gibi. Bunların yanı sıra, bölge ülkeleri arasındaki güvenlik rekabeti ve Batı müdahalesinin bu sürelerde oynadığı rol de önemli faktörler olarak öne çıkıyor.
  Radikalleşme ile doğrudan ilintili diğer bir olgu ise, bu tür örgütlere uzak coğrafyalardan katılımlarla karşımıza çıkan yabancı terörist savaşçılar konusu. Bu meselenin ilgi çeken bir alt kümesi ise Avrupalı yabancı terörist savaşçılar olgusu ve bunun radikalleşmenin sosyo-ekonomik ve bireysel-psikolojik yönlerini anlamamızda bir laboratuvar imkânı sağladığını söylemek mümkün.
  Yine radikalleşme süreçlerinin bir diğer alt kümesini ise kadınlar ve gençler oluşturuyor. Daha çok şiddetin faili erkek imajıyla zihnimizde yer etse de, radikalleşme sadece bununla sınırlı değil ve kadınlar ve gençler bunun hem hedef ve kurbanı hem de aktif bir katılımcısı olarak ele alınmayı gerektiriyor. Önümüzdeki dönemde terörle mücadele açısından belki de en fazla üzerinde durulmayı gerektiren konulardan bir tanesi, kadınlar ve gençler arasındaki radikalleşme eğilimlerine karşı etkin mücadele yöntemleri geliştirebilmek. Bu ise, kuşatıcı bir insani güvenlik anlayışı ve kalkınma programını hayata geçirmek başta olmak üzere kapsamlı bir stratejiye olan ihtiyacı ortaya çıkarıyor.
  Özellikle IŞİD ve benzeri örgütlerin kontrol ettiği toprak unsurunun gerilemesiyle, bu tehdidin yeni bir karaktere büründüğü yönünde haklı tespitler mümkün. Bölgenin yaşadığı derin radikalleşme dalgası da düşünüldüğünde, bu yapıların insan unsuru üzerindeki etkilerini silmek pek kolay olmayacak. Bu çabalarda en önemli boyutun karşı-söylem geliştirme ihtiyacı olduğu tespiti de bu sayımızda yapılıyor.
  Bunların yanı sıra, etnik radikalleşme de bu sayıda altı çizilen bir diğer konu. Bölgenin yeni şiddet dalgasında farklı bir karakterde kendisini gösterse de, PKK terör örgütünün uzun yıllardır yol açtığı radikalleşme ve bunun yıkıcı etkileri konu hakkındaki çalışmalarda göz ardı edilmemesi gereken bir boyut. Öte yandan, çok kültürlü ve konfessiyonel bir yapıya sahip Lübnan örnek olayında son dönemdeki radikalleşme dalgasının yarattığı yansımalar da ayrı bir çalışmada ele alınmış.
  Bunların yanı sıra, bölgesel gelişmelerde öne çıkan pek çok konu bu sayımızda konunun uzmanlarınca değerlendiriliyor. Keyifli okumalar.

 • Dergi Hakkında

  Ortadoğu Analiz dergisi, Ocak 2009'da faaliyete geçen Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) tarafından 2 ayda bir olmak üzere yayımlanmaktadır. Derginin öncelikli hedefi, Türkiye kamuoyunun ve dış politika çevrelerinin Ortadoğu’ya daha fazla ilgi göstermesini teşvik etmek ve akademik çevreler ile dış politikamızdaki izleme, analiz ve karar alma mekanizmalarının istifade edebileceği inceleme ve araştırmalar sunabilmektir. Ortadoğu Analiz bu bağlamda, bölgedeki siyasal, sosyal, ekonomik, askeri gündemi ve diplomasi trafiğini yakından izleyen, alanlarına hâkim uzmanların ya da profesyonel araştırmacıların çalışmalarını ihtiva etmektedir. Dış politika süreçlerinin birbirleriyle ilişkisi ve ülkemizin yakın çevresindeki sıcak gelişmeler dikkate alındığında, Ortadoğu alt sistemini etkileme potansiyeline sahip diğer olay ve süreçler de dergimizin ilgi alanına girmektedir. Ortadoğu Analiz, Türkiye’de Ortadoğu politikaları ve gündemi özelinde nitelikli araştırma ve analizlerin yayımlandığı ilk ve tek aylık uluslararası ilişkiler dergisi unvanına sahiptir. Ortadoğu Analiz, EBSCO Host tarafından taranmaktadır ve tüm sayılarına bu veritabanından ulaşılması mümkündür.

 • Ortadoğu Analiz, ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ yayınıdır.

   


  ISSN 1308-7541

   

   

  Sahibi: ORSAM adına Doç. Dr. Şaban Kardaş
  Editör:  Doç. Dr. Ali Balcı
  Editör Yardımcısı:  Sertaç Canalp Korkmaz
  Yönetici Editör: Hakan Taşçı
  Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Habib Hürmüzlü

   

  YAYIN KURULU
  Doç. Dr. Şaban Kardaş
  Yrd. Doç. Dr. Sertaç T. Demir

   

  DANIŞMA KURULU 
  Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya
  Prof. Dr. Meliha Altunışık
  Prof. Dr. Tayyar Arı
  Prof. Dr. Bülent Aras
  Prof. Dr. Muhittin Ataman
  Prof. Dr. Mahir Nakip
  Prof. Dr. Kemal İnat
  Prof. Dr. Ayşegül Sever
  Prof. Dr. Talip Küçükcan
  Doç. Dr. Mesut Özcan
  Doç. Dr. Mehmet Şahin
  Doç. Dr. Murat Yeşiltaş

 • ORTADOĞU ANALİZ MAYIS / CİLT:9 / SAYI:80
  Cilt: 9 Sayı: 80 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MART / CILT:9 / SAYI:79
  Cilt: 9 Sayı: 79 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ OCAK / CILT:9 / SAYI:78
  Cilt: 9 Sayı: 78 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ KASIM / CILT:8 / SAYI:77
  Cilt: 8 Sayı: 77 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EYLÜL / CILT:8 / SAYI:76
  Cilt: 8 Sayı: 76 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ TEMMUZ / CILT:8 / SAYI:75
  Cilt: 8 Sayı: 75 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MAYIS / CILT:8 / SAYI:74
  Cilt: 8 Sayı: 74 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MART / CILT:8 / SAYI:73
  Cilt: 8 Sayı: 73 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ OCAK / CILT:8 / SAYI:72
  Cilt: 8 Sayı: 72 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ KASIM / CILT:7 / SAYI:71
  Cilt: 7 Sayı: 71 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EYLÜL / CILT:7 / SAYI:70
  Cilt: 7 Sayı: 70 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ TEMMUZ / CILT:7 / SAYI:69
  Cilt: 7 Sayı: 69 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MAYIS / CILT:7 / SAYI:68
  Cilt: 7 Sayı: 68 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MART / CILT:7 / SAYI:67
  Cilt: 7 Sayı: 67 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ OCAK / CILT:7 / SAYI:66
  Cilt: 7 Sayı: 66 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ARALIK / CILT:6 / SAYI:65
  Cilt: 6 Sayı: 65 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EKIM / CILT:6 / SAYI:64
  Cilt: 6 Sayı: 64 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ AĞUSTOS / CILT:6 / SAYI:63
  Cilt: 6 Sayı: 63 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ HAZIRAN / CILT:6 / SAYI:62
  Cilt: 6 Sayı: 62 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ NISAN / CILT:6 / SAYI:61
  Cilt: 6 Sayı: 61 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ARALIK / CILT:5 / SAYI:60
  Cilt: 5 Sayı: 60 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ KASIM / CILT:5 / SAYI:59
  Cilt: 5 Sayı: 59 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EKIM / CILT:5 / SAYI:58
  Cilt: 5 Sayı: 58 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EYLÜL / CILT:5 / SAYI:57
  Cilt: 5 Sayı: 57 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ AĞUSTOS / CILT:5 / SAYI:56
  Cilt: 5 Sayı: 56 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ TEMMUZ / CILT:5 / SAYI:55
  Cilt: 5 Sayı: 55 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ HAZIRAN / CILT:5 / SAYI:54
  Cilt: 5 Sayı: 54 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MAYIS / CILT:5 / SAYI:53
  Cilt: 5 Sayı: 53 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ NISAN / CILT:5 / SAYI:52
  Cilt: 5 Sayı: 52 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MART / CILT:5 / SAYI:51
  Cilt: 5 Sayı: 51 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ŞUBAT / CILT:5 / SAYI:50
  Cilt: 5 Sayı: 50 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ OCAK / CILT:5 / SAYI:49
  Cilt: 5 Sayı: 49 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ARALIK / CILT:4 / SAYI:48
  Cilt: 4 Sayı: 48 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ KASIM / CILT:4 / SAYI:47
  Cilt: 4 Sayı: 47 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EKIM / CILT:4 / SAYI:46
  Cilt: 4 Sayı: 46 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EYLÜL / CILT:4 / SAYI:45
  Cilt: 4 Sayı: 45 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ AĞUSTOS / CILT:4 / SAYI:44
  Cilt: 4 Sayı: 44 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ TEMMUZ / CILT:4 / SAYI:43
  Cilt: 4 Sayı: 43 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ HAZIRAN / CILT:4 / SAYI:42
  Cilt: 4 Sayı: 42 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MAYIS / CILT:4 / SAYI:41
  Cilt: 4 Sayı: 41 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ NISAN / CILT:4 / SAYI:40
  Cilt: 4 Sayı: 40 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MART / CILT:4 / SAYI:39
  Cilt: 4 Sayı: 39 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ŞUBAT / CILT:4 / SAYI:38
  Cilt: 4 Sayı: 38 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ OCAK / CILT:4 / SAYI:37
  Cilt: 4 Sayı: 37 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ARALIK / CILT:3 / SAYI:36
  Cilt: 3 Sayı: 36 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ KASIM / CILT:3 / SAYI:35
  Cilt: 3 Sayı: 35 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EKIM / CILT:3 / SAYI:34
  Cilt: 3 Sayı: 34 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EYLÜL / CILT:3 / SAYI:33
  Cilt: 3 Sayı: 33 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ TEMMUZ / CILT:3 / SAYI:31-32
  Cilt: 3 Sayı: 31 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ HAZIRAN / CILT:3 / SAYI:30
  Cilt: 3 Sayı: 30 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MAYIS / CILT:3 / SAYI:29
  Cilt: 3 Sayı: 29 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MART / CILT:3 / SAYI:28
  Cilt: 3 Sayı: 28 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ŞUBAT / CILT:3 / SAYI:27
  Cilt: 3 Sayı: 27 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ŞUBAT / CILT:3 / SAYI:26
  Cilt: 3 Sayı: 26 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ OCAK / CILT:3 / SAYI:25
  Cilt: 3 Sayı: 25 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ARALIK / CILT:2 / SAYI:24
  Cilt: 2 Sayı: 24 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ KASIM / CILT:2 / SAYI:23
  Cilt: 2 Sayı: 23 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EKIM / CILT:2 / SAYI:22
  Cilt: 2 Sayı: 22 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EYLÜL / CILT:2 / SAYI:21
  Cilt: 2 Sayı: 21 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ TEMMUZ / CILT:2 / SAYI:19-20
  Cilt: 2 Sayı: 19 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ HAZIRAN / CILT:2 / SAYI:18
  Cilt: 2 Sayı: 18 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MAYIS / CILT:2 / SAYI:17
  Cilt: 2 Sayı: 17 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ NISAN / CILT:2 / SAYI:16
  Cilt: 2 Sayı: 16 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MART / CILT:2 / SAYI:15
  Cilt: 2 Sayı: 15 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ŞUBAT / CILT:2 / SAYI:14
  Cilt: 2 Sayı: 14 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ OCAK / CILT:2 / SAYI:13
  Cilt: 2 Sayı: 13 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ARALIK / CILT:1 / SAYI:12
  Cilt: 1 Sayı: 12 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ KASIM / CILT:1 / SAYI:11
  Cilt: 1 Sayı: 11 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EKIM / CILT:1 / SAYI:10
  Cilt: 1 Sayı: 10 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EYLÜL / CILT:1 / SAYI:9
  Cilt: 1 Sayı: 9 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ AĞUSTOS / CILT:1 / SAYI:7
  Cilt: 1 Sayı: 7 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ HAZIRAN / CILT:1 / SAYI:6
  Cilt: 1 Sayı: 6 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MAYIS / CILT:1 / SAYI:5
  Cilt: 1 Sayı: 5 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ NISAN / CILT:1 / SAYI:4
  Cilt: 1 Sayı: 4 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MART / CILT:1 / SAYI:3
  Cilt: 1 Sayı: 3 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ŞUBAT / CILT:1 / SAYI:2
  Cilt: 1 Sayı: 2 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ OCAK / CILT:1 / SAYI:1
  Cilt: 1 Sayı: 1 İncele