ORSAM’, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın katkılarıyla Ortadoğu Çalışmaları İhtisas Atölyesi programı düzenlenmektetir. Bu program sayesinde lisans eğitimine devam eden 4. Sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencisi Türk ve uluslararası öğrencilerin eğitimleri süresince edindikleri birikimi derinlemesine analiz edebilme ve buna müteakip nitelikli ürünler ortaya koyabilmeleri için konunun uzmanları nezaretinde ihtisaslaşma grupları oluşturulması hedeflenmektedir.


ATÖLYENİN AMAÇLARI

• Ortadoğu bölgesinde yaşanan sorunları coğrafi, sosyolojik, siyasi, dini ve ekonomi politik açıdan değerlendirmesi beklenen bu atölye sonucunda, öğrencilerin Ortadoğu çalışmaları alanında akademik donanım elde etmesi hedeflenmektedir.

• Program sayesinde ayrıca öğrencilerin Türkiye’nin Ortadoğu'ya dönük yaklaşım ve politikalarına dair bilgi edinmeleri hedeflenmektedir.

• Faaliyet sonucunda Türkiye’deki akademisyenler ve öğrenciler ile Türkiye’ye yurt dışından gelerek eğitim alan öğrenciler arasında bir etkileşim öngörülmektedir.

• Programa katılan öğrencilerin Türkiye’deki Ortadoğu çalışmaları alanındaki akademik çevre ile temas kurması ve profesyonel gelişimlerinde destek almaları mümkün olacaktır.

• Dersler dışında gerçekleştirilecek faaliyetler yoluyla öğrenciler Türkiye'deki farklı kamu ve özel kurumlarını tanıma imkânı elde edecektir.

• Program kapsamında yapılacak faaliyetler neticesinde katılımcı öğrencilerin Türkiye’de gelişmekte olan düşünce kuruluşlarının işleyişi, düşünce kuruluşlarında araştırma faaliyetleri alanında bilgi ve tecrübe edinmeleri mümkün olacaktır.