ORSAM,  Ortadoğu ülkelerinden gençlere ve kadınlara yönelik olarak “Kişisel Gelişim ve Liderlik Programı” düzenlemektedir. “Kişisel Gelişim ve Liderlik Programı”nın amacı Ortadoğu’da gelecek vaat eden gençlerin ve kadınların gelişimine katkı sunmak, sivil toplum kuruluşlarının çabalarına destek olmak ve söz konusu ülkeler ile Türkiye arasında kalıcı köprüler kurulmasına katkı sunmaktır. 

Program kapsamında ilgili ülkelerden sivil toplum kuruluşu temsilcisi, gazeteci, siyasi, bürokrat gençler ve kadınlar eğitim almaktadır. Eğitim programı kapsamında Ortadoğu’dan gelen katılımcılar Türkiye’den deneyimli akademisyen ve bürokratlar vasıtasıyla, Ortadoğu siyasetine giriş, Ortadoğu ekonomileri, Türk dış politikası, girişimcilik, sosyal medyanın kullanımı, siyasal iletişim ve liderlik gibi dersler almaktadır. Ayrıca katılımcılar Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi, YTB, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, Yunus Emre Enstitüsü, T.C. Dışişleri Bakanlığı ve ORSAM dışındaki düşünce kuruluşlarını da ziyaret etmektedir. Eğitim programları sonunda tüm katılımcılara sertifika verilmektedir.