Bülten Detayları

 • Ortadoğu Etütleri Temmuz / cilt:8 / sayı:1

  Makaleler

  • Syria’s Firestorm: Where From? Where To?
   person William Harris İndir arrow_downward
  • Hizballah's Resilience during the Arab Uprisings
   person Joseph Alagha İndir arrow_downward
  • Implications of the Arab Spring for Iran’s Policy towards the Middle East
   person Bayram Sinkaya İndir arrow_downward
  • Implications of the Arab Uprisings on the Islamist Movement: Lessons From Ikhwan in Tunisia, Egypt and Jordan
   person Nur Köprülü İndir arrow_downward
  • European Powers and the Naissance of Weak States in the Arab Middle East after World War I
   person Gudrun Harrer İndir arrow_downward
  • Unpredictable Power Broker: Russia’s role in Iran’s Nuclear Capability Development
   person Muhammet Fatih Özkan İndir arrow_downward
  • Unpredictable Power Broker: Russia’s role in Iran’s Nuclear Capability Development
   person Gürol Baba İndir arrow_downward
  • Israel and the Gas Resources of the Levant Basin
   person A. Murat Ağdemir İndir arrow_downward
  • İranlı Kadınların Hatıratlarında İran-Irak Savaşı: Seyyide Zehra Hoseyni’nin Da’sını Yorumlamak
   person Metin Yüksel İndir arrow_downward
  • Book Review / Kitap İnceleme
   The New Middle East: Protest and Revolution in the Arab, Fawaz A. Gerges (ed.)
   person Rümeysa Eldoğan İndir arrow_downward

  2. Sayı: Ortadoğu Etütleri Ocak / cilt:6 / sayı:2

  Cilt: 6 Sayı: 2
  Detayı Gör

  Sayı Hakkında

 • Dergi Hakkında

  Ortadoğu Etütleri, Ortadoğu çalışmalarına yoğunlaşmış bir düşünce kuruluşu olan Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) tarafından basılı ve e-dergi olarak yayınlanan hakemli bir siyaset, uluslararası ilişkiler ve fikir dergisidir. Editörlüğünü ORSAM Başkanı Doç. Dr. Şaban Kardaş’ın yaptığı dergi, yılda iki kez yayınlanmaktadır. Ortadoğu Etütleri’nin amacı, Türkiye’de sosyal bilimlerde Ortadoğu çalışmalarının gelişimini teşvik etmek ve uluslararası alanda Ortadoğu literatürüne nitelikli katkılar yapılmasına imkân sağlamaktır. Ortadoğu Etütleri’nde yayınlanan çalışmalardaki değerlendirmeler, ORSAM’ın kurumsal görüşünü yansıtmamaktadır. Ortadoğu Etütleri; Applied Social Sciences Index and Abstracts (ASSIA), EBSCO Host, Index Islamicus, International Bibliography of the Social Sciences (IBBS), Worldwide Political Science Abstracts (WPSA) tarafından taranmaktadır.

 • ORTADOĞU ETÜTLERİ
  Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi
  Hakemli Dergi
  Yılda iki kez yayınlanır
  ISSN 1309-1557
  Sahibi: ORSAM adına Doç. Dr. Şaban Kardaş
  Editör: Şaban Kardaş
  Yönetici Editör: Ferhad Rezaei
  Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Habib Hürmüzlü
  Yayın Kurulu
  Meliha Altunışık (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
  İlker Aytürk (Bilkent Üniversitesi)
  Recep Boztemur (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
  Katerina Dalacoura (Londra Ekonomi Üniversitesi)
  F. Gregory Gause (Vermont Üniversitesi)
  Fawaz Gerges (Londra Ekonomi Üniversitesi)
  Mahmoud Hamad (Drake University/Cario University)
  Raymond Hinnebusch (St. Andrews Üniversitesi)
  Tim Jacoby (Manchester Universty)
  Akif Kireçci (Bilkent Üniversitesi)
  Bahgat Korany (Kahire Amerikan Üniversitesi)
  Peter Mandaville (George Mason Üniversitesi)
  Emma Murphy (Durham Üniversitesi)
  Harun Öztürkler (Kırıkkale Üniversitesi)
  Makale Önerileri İçin:
  orsam@orsam.org.tr
  Ortadoğu Etütleri; Applied Social Sciences Index and Abstracts (ASSIA), EBSCO Host, Index
  Islamicus, International Bibliography of the Social Sciences (IBBS), Worldwide
  Political Science Abstracts (WPSA) tarafından taranmaktadır
  Yayın İdare Merkezi:
  ORSAM (Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi)
  Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara
  Tel: +90 (312) 430 26 09 & Faks: +90 (312) 430 39 48
  orsam@orsam.org.tr
  Tasarım Uygulama:
  Uluslararası Piri Reis Kültür Ajansı
  Kazım Özalp Mah. Rabat Sok. No:27/2 GOP, Çankaya/ANKARA
  Tel: 0 (312) 446 21 56
  Baskı:
  MRK Baskı ve Tanıtım Hizmetleri
  Ulusal Süreli Yayın
  Ortadoğu Etütleri’ndeki makalelerde yer alan fikirler yalnızca yazarlarını bağlamaktadır
 • ORTADOĞU ETÜTLERI TEMMUZ / CILT:8 / SAYI:1
  Cilt: 8 Sayı: 1 İncele
  ORTADOĞU ETÜTLERI OCAK / CILT:7 / SAYI:2
  Cilt: 7 Sayı: 2 İncele
  ORTADOĞU ETÜTLERI TEMMUZ / CILT:7 / SAYI:1
  Cilt: 7 Sayı: 1 İncele
  ORTADOĞU ETÜTLERI OCAK / CILT:6 / SAYI:2
  Cilt: 6 Sayı: 2 İncele
  ORTADOĞU ETÜTLERI TEMMUZ / CILT:6 / SAYI:1
  Cilt: 6 Sayı: 1 İncele
  ORTADOĞU ETÜTLERI MART / CILT:5 / SAYI:2
  Cilt: 5 Sayı: 2 İncele
  ORTADOĞU ETÜTLERI TEMMUZ / CILT:5 / SAYI:1
  Cilt: 5 Sayı: 1 İncele
  ORTADOĞU ETÜTLERI OCAK / CILT:4 / SAYI:2
  Cilt: 4 Sayı: 2 İncele
  ORTADOĞU ETÜTLERI TEMMUZ / CILT:4 / SAYI:1
  Cilt: 4 Sayı: 1 İncele
  ORTADOĞU ETÜTLERI OCAK / CILT:3 / SAYI:2
  Cilt: 3 Sayı: 2 İncele
  ORTADOĞU ETÜTLERI TEMMUZ / CILT:3 / SAYI:1
  Cilt: 3 Sayı: 1 İncele
  ORTADOĞU ETÜTLERI OCAK / CILT:2 / SAYI:2
  Cilt: 2 Sayı: 2 İncele
  ORTADOĞU ETÜTLERI TEMMUZ / CILT:2 / SAYI:1
  Cilt: 2 Sayı: 1 İncele
  ORTADOĞU ETÜTLERI OCAK / CILT:1 / SAYI:2
  Cilt: 1 Sayı: 2 İncele
  ORTADOĞU ETÜTLERI TEMMUZ / CILT:1 / SAYI:1
  Cilt: 1 Sayı: 1 İncele