Bülten Detayları

 • Ortadoğu Etütleri Temmuz / cilt:8 / sayı:1

  Makaleler

  • The History of the Middle East in the Post-Colonial Period
   person Roger E. Owen İndir arrow_downward
  • Authoritarian Resilience and the Arab Uprising: Syria in Comparative Perspective
   person Raymond Hinnebusch İndir arrow_downward
  • President Rouhani and Iran’s ‘Woman Question’ After One Year in Office
   person Rebecca L. Barlow İndir arrow_downward
  • Quo Vadis Jihadism? Reconstruction of the Jihadist Discourse in the Middle East
   person Ayşe Ömür Atmaca İndir arrow_downward
  • Quo Vadis Jihadism? Reconstruction of the Jihadist Discourse in the Middle East
   person Hacer Coşkun İndir arrow_downward
  • Suriye Krizi’nin Ürdün Dış Politikasına Etkisi: Suriyeli Mülteciler ve IŞİD’e Karşı Koalisyona Katılım
   person Zeynep Şahin Mencütek İndir arrow_downward
  • Ahmed Sukkeri’nin Müslüman Kardeşler’den İhraci ve Benna’ya Yönelttiği Eleştiriler
   person Zehra B. Güney İndir arrow_downward
  • Book Review / Kitap İnceleme
   Milada Dönüş: Ulus-Devletten Devlet-Ulusa Türk ve Kürt Meselesinin Üç İkilemi
   person Fuat Dündar İndir arrow_downward

  1. Sayı: Ortadoğu Etütleri Temmuz / cilt:7 / sayı:1

  Cilt: 7 Sayı: 1
  Detayı Gör

  Sayı Hakkında

 • Dergi Hakkında

  Ortadoğu Etütleri, Ortadoğu çalışmalarına yoğunlaşmış bir düşünce kuruluşu olan Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) tarafından basılı ve e-dergi olarak yayınlanan hakemli bir siyaset, uluslararası ilişkiler ve fikir dergisidir. Editörlüğünü ORSAM Başkanı Doç. Dr. Şaban Kardaş’ın yaptığı dergi, yılda iki kez yayınlanmaktadır. Ortadoğu Etütleri’nin amacı, Türkiye’de sosyal bilimlerde Ortadoğu çalışmalarının gelişimini teşvik etmek ve uluslararası alanda Ortadoğu literatürüne nitelikli katkılar yapılmasına imkân sağlamaktır. Ortadoğu Etütleri’nde yayınlanan çalışmalardaki değerlendirmeler, ORSAM’ın kurumsal görüşünü yansıtmamaktadır. Ortadoğu Etütleri; Applied Social Sciences Index and Abstracts (ASSIA), EBSCO Host, Index Islamicus, International Bibliography of the Social Sciences (IBBS), Worldwide Political Science Abstracts (WPSA) tarafından taranmaktadır.

 • ORTADOĞU ETÜTLERİ
  Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi
  Hakemli Dergi
  Yılda iki kez yayınlanır
  ISSN 1309-1557
  Sahibi: ORSAM adına Doç. Dr. Şaban Kardaş
  Editör: Şaban Kardaş
  Yönetici Editör: Ferhad Rezaei
  Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Habib Hürmüzlü
  Yayın Kurulu
  Meliha Altunışık (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
  İlker Aytürk (Bilkent Üniversitesi)
  Recep Boztemur (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
  Katerina Dalacoura (Londra Ekonomi Üniversitesi)
  F. Gregory Gause (Vermont Üniversitesi)
  Fawaz Gerges (Londra Ekonomi Üniversitesi)
  Mahmoud Hamad (Drake University/Cario University)
  Raymond Hinnebusch (St. Andrews Üniversitesi)
  Tim Jacoby (Manchester Universty)
  Akif Kireçci (Bilkent Üniversitesi)
  Bahgat Korany (Kahire Amerikan Üniversitesi)
  Peter Mandaville (George Mason Üniversitesi)
  Emma Murphy (Durham Üniversitesi)
  Harun Öztürkler (Kırıkkale Üniversitesi)
  Makale Önerileri İçin:
  orsam@orsam.org.tr
  Ortadoğu Etütleri; Applied Social Sciences Index and Abstracts (ASSIA), EBSCO Host, Index
  Islamicus, International Bibliography of the Social Sciences (IBBS), Worldwide
  Political Science Abstracts (WPSA) tarafından taranmaktadır
  Yayın İdare Merkezi:
  ORSAM (Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi)
  Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara
  Tel: +90 (312) 430 26 09 & Faks: +90 (312) 430 39 48
  orsam@orsam.org.tr
  Tasarım Uygulama:
  Uluslararası Piri Reis Kültür Ajansı
  Kazım Özalp Mah. Rabat Sok. No:27/2 GOP, Çankaya/ANKARA
  Tel: 0 (312) 446 21 56
  Baskı:
  MRK Baskı ve Tanıtım Hizmetleri
  Ulusal Süreli Yayın
  Ortadoğu Etütleri’ndeki makalelerde yer alan fikirler yalnızca yazarlarını bağlamaktadır
 • ORTADOĞU ETÜTLERI TEMMUZ / CILT:8 / SAYI:1
  Cilt: 8 Sayı: 1 İncele
  ORTADOĞU ETÜTLERI OCAK / CILT:7 / SAYI:2
  Cilt: 7 Sayı: 2 İncele
  ORTADOĞU ETÜTLERI TEMMUZ / CILT:7 / SAYI:1
  Cilt: 7 Sayı: 1 İncele
  ORTADOĞU ETÜTLERI OCAK / CILT:6 / SAYI:2
  Cilt: 6 Sayı: 2 İncele
  ORTADOĞU ETÜTLERI TEMMUZ / CILT:6 / SAYI:1
  Cilt: 6 Sayı: 1 İncele
  ORTADOĞU ETÜTLERI MART / CILT:5 / SAYI:2
  Cilt: 5 Sayı: 2 İncele
  ORTADOĞU ETÜTLERI TEMMUZ / CILT:5 / SAYI:1
  Cilt: 5 Sayı: 1 İncele
  ORTADOĞU ETÜTLERI OCAK / CILT:4 / SAYI:2
  Cilt: 4 Sayı: 2 İncele
  ORTADOĞU ETÜTLERI TEMMUZ / CILT:4 / SAYI:1
  Cilt: 4 Sayı: 1 İncele
  ORTADOĞU ETÜTLERI OCAK / CILT:3 / SAYI:2
  Cilt: 3 Sayı: 2 İncele
  ORTADOĞU ETÜTLERI TEMMUZ / CILT:3 / SAYI:1
  Cilt: 3 Sayı: 1 İncele
  ORTADOĞU ETÜTLERI OCAK / CILT:2 / SAYI:2
  Cilt: 2 Sayı: 2 İncele
  ORTADOĞU ETÜTLERI TEMMUZ / CILT:2 / SAYI:1
  Cilt: 2 Sayı: 1 İncele
  ORTADOĞU ETÜTLERI OCAK / CILT:1 / SAYI:2
  Cilt: 1 Sayı: 2 İncele
  ORTADOĞU ETÜTLERI TEMMUZ / CILT:1 / SAYI:1
  Cilt: 1 Sayı: 1 İncele