Habib Hürmüzlü

Habib Hürmüzlü

1933 yılında Irak’ın Kerkük şehrinde doğmuş, Türkmen Hürmüzlü ailesine mensuptur. 1954 yılında Bağdat Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 1970 yılında Bağdat Üniversitesi’nde idare hukuku dalında yüksek lisans diplomasını almıştır. Altı yıl Kerkük’te avukatlık yapmış, 1960 – 1980 yılları arasında Vakıflar Ve Diyanet İşleri Bakanlığı’nda hukuk işleri müdürü ve genel müdür olarak görev yapmıştır. Bağdat’ta “El- Risaletul İslamiye” dergisinin 14 yıl yayın kurulu üyeliği yapmıştır.

Irak Türkmenlerinin 1960 - 1977 arası yayın organı olan “Kardeşlik” dergisinin yazı işleri sekreterliğini yürütmüştür. T.C. Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 1981 yılında çıkarılan Arapça “ Adwa El- Enbaa” gazetesinin 2 yıl koordinatörlüğünü yapmıştır. Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin İzmir şubesini kurmuş ve 3 yıl yönetim kurulu başkanlığını üstlenmiştir.

2003 tarihinde Ankara’da kurulan “Irak Araştırma Merkezi”nin başkanlığını yürütmüştür. 2005 yılında “Global Strateji Enstitüsü”nde (Ankara) basın yayın uzmanı olarak çalışmış ve enstitünün çıkarmış olduğu aylık derginin başyazarlığı görevini üstlenmiştir. İstanbul’da çıkmakta olan Kardaşlık dergisinin yazı işleri kurulu üyeliğini ve derginin Ankara temsilciliğini yürütmektedir. Halen  “Orta Doğu Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin (ORSAM) danışmanlığını ve merkezin çıkarmakta olduğu aylık “Orta Doğu Analiz” ve altı ayda bir defa çıkan “Orta Doğu Etütleri” dergilerinin başyazarlığını yürütmektedir.

Yayınlanmış bazı eserleri şunlardır: Kerkük Türkçesi Sözlüğü – Kerkük Vakfı yayınları – Türkçe,  Irak’ta Türkmen Boy ve oymakları – Global Strateji enstitüsü yayınları - Türkçe. Irak Türkmen Türkçesi Sözlüğü – Türkmeneli Vakfı yayınları – Türkçe. Beşir (Kerkük),  Kardeşlik (Bağdat), El- Risaletul İsalmiye (Bağdat), Türkmen (İzmir) , Kardaşlık (İstanbul), Kerkük (İstanbul), Türk Yurdu (İstanbul), Avrasya (Ankara), Kırmızı Çizgi (Ankara), global Strateji (Ankara), Orta Doğu Analiz (Ankara) dergi ve gazetelerinde yüze yaksın Arapça ve Türkçe Makalesi yayınlanmıştır. Arapça, Türkçe, İngilizce, Osmanlıca ve Azerice bilmektedir.

Yazara Ait İçerikler