Panel

Doğu Akdeniz’de Enerji Mücadelesi Paneli

Doğu Akdeniz’de Enerji Mücadelesi

Doğu Akdeniz bölgesinde son yıllarda keşfedilen yeni hidrokarbon rezervleri bölgede ve dünya enerji piyasalarında dinamiklerin yeniden şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu kaynakların kullanım hakları konusunda yaşanan rekabet, egemenlik hakkı ve deniz sınırları gibi konular bölge ülkeleri arasındaki mevcut gerilimleri artırmaktadır. Enerji ithalatçısı konumundaki bölge ülkelerine enerji ihracatçısı konumuna gelme yolunu açan bu rezervler, bölgenin jeopolitik ve stratejik konumunu yeniden tanımlamaktadır. Enerji talebi yüksek olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, özellikle doğalgaz tedarikinde Rusya’ya olan bağımlılığı azaltma ve arz çeşitliliği sağlama bakımından önem arz etmektedir. AB ülkelerinin bu ilgisini fırsata çevirmek isteyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), son dönemde yaptığı anlaşmalar ile uluslararası şirketleri bölgeye çekme politikası gütmektedir. GKRY’nin bu hamleler ile güttüğü tek taraflı politikalarını meşrulaştırma çabaları da bölgedeki siyasi gerginliği tırmandırmaktadır.

Bunların yanında, GKRY, İsrail ve Mısır ile enerji alanında yaptığı anlaşmaları askeri anlaşmalar ile de genişletme yoluna gitmiştir. Aynı zamanda; AB’nin maddi desteğini alarak doğal gaz rezervlerini Yunanistan ve İtalya üzerinden Avrupa pazarlarına ulaştıracak Doğu Akdeniz Boru Hattı Projesi’ni hayata geçirmeyi planlamaktadır. Buna karşın, önerilen projenin yüksek maliyeti ve Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)’nden geçmek zorunda oluşu, Doğu Akdeniz Boru Hattı Projesi’nin uygulanmasının zorluğunu ortaya koymaktadır. Öte yandan, Suriye’de yaşanan iç savaşın da bu mesele ile bağlantılı olduğu, Rusya’nın Suriye’ye yerleşmesinin onu Doğu Akdeniz’deki enerji mücadelesinin önemli bir aktörü haline getirdiği söylenebilir. Bütün bunlar, bölgede bulunan rezervlerin dünya piyasalarına ulaştırılmasında Türkiye’siz atılacak olası adımların zorluğunu ortaya koymaktadır. Bölgede gerginliği tırmandıran son gelişmelerin siyasi, ekonomik, hukuki ve stratejik açılardan tartışılacağı panelimizde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

 

​20 Aralık Perşembe
14:00-16:00

Moderatör    
Doç. Dr. Abdulkadir DEVELİ, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Panelistler
Dr. Öğr. Üyesi Emete GÖZÜGÜZEL, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi
Doç. Dr. İsmail ŞAHİN, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Erdal Tanas KARAGÖL, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yer: ORSAM Konferans Salonu

Program dili Türkçe olup, İngilizce’ye anlık çeviri yapılacaktır.