Panel

10. Yılına Girerken Suriye Krizi Paneli

ONLINE PANEL

2010 yılının Aralık ayında Kuzey Afrika’da başlayarak Ortadoğu’ya yayılan muhalif halk hareketleri bir anlamda meşruiyet testi niteliği taşımaktaydı. Siyasal katılıma izin vermeyen siyasi yapısı, otoriter devlet anlayışı, adaletsiz gelir dağılımı ve toplumsal düzlemde yer alan etnik/dinsel fay hatları ile Suriye’nin bu testi başarılı geçmesi beklenmiyordu. Nitekim Suriye’nin Ürdün sınırında yer alan Dera Vilayeti’nde 13-16 yaş aralığındaki gençlerin duvarlara “halk rejimi istemiyor” yazması, gençlerin gözaltına alınması ve Suriye devriminin sembol ismi haline gelen 13 yaşındaki Hamza Ali el-Hatib’in gözaltında işkence ile öldürülmesi sonucunda Dera halkı sokaklara döküldü. Suriye rejiminin, Dera’da başlayan muhalif halk hareketlerine karşı ilk refleksi güç kullanımı oldu. Ancak güç kullanımı ters ekti yaratarak Suriye’de halk ayaklanmasının kısa zaman içinde hem coğrafya hem de katılım olarak genişlemesine neden oldu. Suriye rejiminin güç kullanımını artırmasına paralel olarak sivil halk hareketinden silahlı direniş boyutuna geçilmeye başlandı. Herhangi bir tarafın askeri üstünlük kuramaması ile kriz tam bir kördüğüme döndü. Krizi daha da karmaşıklaştıran önce bölgesel sonra da bölge dışı güçlerin doğrudan/dolaylı müdahaleleri oldu. 10. yılına giren Suriye krizi kısa vadede halen çözüm adına umut vaat etmemektedir. Krizin sadece Suriye’de değil bölgesel ve hatta küresel anlamda kalıcı etkiler yarattığı söylenebilir.

Ortadoğu Araştırmalar Merkezi (ORSAM) tüm bu gelişmeler çerçevesinde, Suriye krizinin aradan geçen 10 yılını değerlendireceği online bir panel düzenleyecektir. Panelde Suriye krizinin hangi aşamalardan geçtiği, iç, bölgesel ve küresel aktörlerin pozisyonları ve rolleri, krizin bundan sonra nereye doğru evrileceği gibi sorulara yanıt aranmaya çalışılacaktır.

27 Mart 2020, 16:00-17:30

Moderatör
Prof. Dr. Ahmet Uysal, ORSAM Başkanı

Panelistler
Prof. Dr. Yasin Aktay, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Cengiz Tomar, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü
Oytun Orhan, ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü

Panel dili Türkçe olacaktır.

Canlı Yayın linki için tıklayınız