Bakış

2003 Sonrası Irak Ekonomisinde İran Etkisi

Körfez ülkeleri içerisinde Suudi Arabistan ve İran’dan sonra yüzölçümü bakımından üçüncü en büyük ülke olan Irak, stratejik konumu ve zengin petrol rezervleri bakımından ekonomik açıdan oldukça büyük bir potansiyele sahiptir. Irak, devrik lider Saddam Hüseyin döneminde bitmek bilmeyen savaşlar ve ambargolar, 2003 Amerika Birleşik Devletleri (ABD) müdahalesi sonrasında ortaya çıkan güvenlik sorunları, 2010 yılında başlayan Arap Baharı süreci ve 2013 yılındaki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) saldırıları sonucunda derinden etkilenmiş ve bu olaylar ülke potansiyelinin tam olarak yansıtılamamasına sebep olmuştur. Üstelik bu etki sadece Irak’ı değil bütün Ortadoğu’yu derinden etkilemiş ve bölgenin ekonomik istikrarına da zarar vermiştir.