Bakış

ABYEİ Örneği, Kerkük için Bir Model Olabilir mi?

Sudan ile Güney Sudan Hükümeti arasında uzun yıllar önemli bir gerginlik konusu olmuş, etnik çeşitlilik tarihsel tecrübe ve zengin hidrokarbon rezervlere sahip olması bakımından Kerkük örneğine benzer özellikler taşıyan Abyei bölgesi incelenmeye dair bir tartışmalı bölgedir. Abyei, uluslararası camianın dahli, hidrokarbon kaynaklarının paylaşımına dair yenilikçi yaklaşım ve kendisine has bir yönetim mekanizmasına sahip yapılanması gibi özellikleriyle Kerkük’ün geleceğine dair çözüm açısından önemli çıkarımlar yapmayı mümkün kılan bir emsal olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla bu çalışmada, Abyei örneğindeki dinamiklere ve sürece değinilecek, akabinde Kerkük’ün geleceğine dair ne gibi çıkarımlar yapılabileceği, daha önce detaylı bir biçimde gündeme getirilmemiş bir örnek olan bu bölgenin tecrübesi ışığında irdelenecektir.