Bakış

Aramco’nun Halka Arz Süreci ve Performansı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS) tarafından 25 Nisan 2016’da ilk detayları açıklanan 2030 Vizyon projesi kapsamında yapılacak çalışmaları finanse etmek ve süreçlerine katkı sağlamak amacıyla Aramco’nun halka arzının planlandığı ilk kez resmi olarak Ocak 2016’da duyurulmuştur. Brent petrol fiyatları 2014 yılında en yüksek 115 dolara kadar çıkmışken başta Amerika Birleşik Devletleri’nin de petrol üretimini arttırmasıyla oluşan arz fazlalığı nedeniyle düşme eğilimine girmiştir. Böylece petrol fiyatları Ocak 2016’ya gelindiğinde 26 dolar seviyesine kadar düşmüştür. Buna bağlı olarak yüksek oranda petrole dayalı olan Suudi Arabistan ekonomisi istikrarsız seyreden petrol fiyatlarından önemli derecede etkilenmiştir. Ülke ekonomisini kırılgan yapan bu durum ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasına da yansımıştır. Dünya Bankası verilerine göre ülkenin 2014 yılında 756 milyar dolar olan gayrisafi yurtiçi hasılası 2015 yılında %13’lük düşüşle 654 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Aramco’nun halka arzının duyurusu da böyle bir zamanda yapılmıştır. İleride yaşanabilecek daha ciddi ekonomik sorunları engellemeyi amaçlayan Vizyon 2030 projesi ile birlikte kamuoyuna duyurulan Aramco’nun halka arz süreci, gecikmeli olarak 11 Aralık 2019’a kadar sürmüştür.