Panel

Cezayir: Değişim ve İstikrar

Cezayir’de değişime duyulan istek ve daha iyi bir yaşam umudu, 22 Şubat’ta başlayan ve Hirak adı verilen toplumsal hareketle siyasi çoğulculuk ve özgürlük beklentilerini yeniden canlandırmıştır. Cezayir’in değişim denkleminde en önemli unsurlardan biri rejimdir. Cezayir halkının ordunun yardımıyla eski Devlet Başkanı’nı ve yakın çevresini görevden alması, eski sistemdeki yolsuzluğu ülke çapında küçük protesto gösterileriyle eleştirmekle yetinen genç nesil için zorlayıcı olmuştur. Bu değişimle birlikte, ülke ciddi bir ekonomik ve mali krizin yanı sıra ulusal güvenlik tehditleriyle karşı karşıyadır. Bu bağlamda Cezayir’in sessiz çoğunluğu istikrar lehine oy kullanmıştır ve yeni Devlet Başkanı Abdülmecid Tebbun’un halkın ihtiyaçlarına ve taleplerine dikkat etmesi gerekecektir.

27 Aralık Cuma, 14:00

Moderatör 

Prof. Dr. Ahmet UYSAL, ORSAM Başkanı

Konuşmacılar
Prof. Dr. Enver ARPA, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Dr. Gökhan BOZBAŞ, ORSAM, Koordinatör

Abdennour TOUMI, ORSAM, Kuzey Afrika Uzman

Yer: ORSAM Konferans Salonu

Etkinlik dili Türkçe ve İngilizcedir. İngilizce simültane çeviri yapılacaktır.