Bakış

COVID-19 Salgınının Güvenlik ve Uluslararası Sistem Üzerinde Olası Etkileri

Özelikle göç ve mültecilerle beraber daha fazla ağırlık kazanan insani güvenlik kavramının asıl yükselişi 2019’un son aylarında ortaya çıkan ve günden güne ciddiyetini artıran ve çözümüne dair henüz kayda değer aşama kaydedilemeyen COVID-19 salgını ile önümüzdeki yıllarda olacaktır. Sorunun insani güvenliğin ötesinde, kritik altyapılara ve siber sistemlere yönelttiği tehdit ve devletlerin sürdürülebilirliği stratejik önemi haiz sektörlerindeki olası durgunluklar nedeniyle salgının ötesinde de bir anlamı olduğu görülmektedir. Bu düzeyde yayılım ve ölümcüllük gösteren bir hastalık, yalnızca küresel bir sağlık sorunu değil, özellikle belirli bir kritik eşiği geçtikten sonra ulusal boyutuna bağlı olarak bölgesel ve küresel güvenlik tehdidi halini alabilmektedir ve içinde bulunduğumuz durum da hızla buna evrilmektedir.