Doç. Dr. Şaban Kardaş, Prof. Dr. Mensur Akgün, ORSAM Ortadoğu Kış Okulu, 09.02.2015


09-13 Şubat 2015 tarihleri arasında ORSAM ve YTB işbirliği ile İstanbul Kültür Üniversitesinde ORSAM Ortadoğu Kış Okulu gerçekleştirilmiştir. ORSAM Ortadoğu Kış Okulu 09 Şubat 2015 tarihinde İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mensur Akgün'ün açılış konuşmasıyla başlamıştır. Açılış konuşmasının ardından ORSAM Başkanı Doç. Dr. Şaban Kardaş Ortadoğu'da Yeni Bölgesel Düzen ve Türkiye başlıklı sunumunu gerçekleştirmiştir.