Gün Ünal

Öz Geçmiş

  • ORSAM Kuzey Afrika Çalışmaları Araştırma Asistanı, Ankara
Gün Ünal, Kuzey Afrika ve Akdeniz havzasındaki gelişmelerle ilgilenmekte, bölgedeki toplumların ve siyasi ilişkilerin akademik ve sosyal seviyede daha iyi anlaşılmasına ve geliştirilmesine yönelik çalışmaktadır. Ünal, Lisans derecesini Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden almıştır ve Hacettepe Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Tamamlamış olduğu yüksek lisans tezi, Türkiye'nin güvenlik algısı ve dahil olduğu uluslararası rejimlerdeki etkileri üzerinedir. 

Ünal, Türk Dış Politika Enstitüsü, Birleşmiş Milletler Türkiye ve SETA'da stajyer olarak görev yapmıştır.

ORSAM bünyesinde, Bir Kuzey Afrika ve Akdeniz Güvenliği Sorunu Olarak Libya ve Kuzey Afrika'nın Ölüm Denizi: Akdeniz başlıklı yayınları  Ortadoğu Analiz dergisinde yer almıştır. Ünal, ORSAM'ı temsilen, Alman Dış İlişkiler Konseyi'nin düzenlediği '2018 Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da Think-Tank Çalışmalarını Destekleme Çalıştayı'nda yer almış, 2019'da Fas'ın göç politikası üzerine Berlin ve Rabat'ta bir politika raporu sunmuştur.

Ünal, ileri düzeyde İngilizce, Fransızca ve İspanyolca, temel seviyede Arapça bilmektedir.
 
 

KUZEY AFRİKA’NIN ÖLÜM DENİZİ: AKDENİZ

KUZEY AFRİKA’NIN ÖLÜM DENİZİ: AKDENİZ