Hala Mulki

Öz Geçmiş

Dr. Hala Mulki sosyo-politik alanda bilişimsel dilbilimi ile ilgilenen bir veri bilimcidir. 2019 yılında Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden doktora derecesini almıştır. Daha öncesinde Suriye Halep Üniversitesi'nde Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği bölümünde lisans (2003) ve yüksek lisans (2009) öğrenimlerini tamamlamıştır. 2004-2012 yılları arasında Halep Üniversitesi’nde araştırmacı ve öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 2015’ten bu yana Arapça (fasih ve ammice olmak üzere) sosyal içeriklere dair fikir sahibi olabilmek için yapay zeka ve makine öğrenimine dayalı yazılım çözümleri geliştirmeye odaklanmaktadır. İlgi alanları arasında sosyal medya analizi, düşünce analizi, duygu ve tutum tespiti, siyasi önyargı tahlili ve kullanıcıların davranış analizi / tahmini yer almaktadır. Dr. Mulki’nin uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış bir çok makalesi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra çok sayıda uluslararası konferans ve çalıştayda yer almıştır. Ana dili Arapçanın yanı sıra ileri düzeyde İngilizce ve Türkçe bilmektedir.