Harun Öztürkler

Öz Geçmiş

harun öztürkler

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Suudi Arabistan (SA) Silah Anlaşmasının Ekonomi Politiği

ABD ile SA arasında 20 Mayıs 2017’de 10 yıllık 350 milyar dolar büyüklüğündeki “stratejik vizyon” anlaşması ve hemen yürürlüğe girecek olan 110 milyar...

Ortadoğu ve Kuzey Afrika (OKA)’da İşgücü Verimliliği ve Ücret İlişkisi

Bu çalışmanın amacı ekonomi biliminin temel önermelerinden birisi olan işgücü verimliliği-ücret ilişkisini OKA ülkeleri arasından verisi mevcut olan ü...

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da Ulusal Varlık Fonları Ekonomik Sorunların Çözümünde Kullanılabilir mi?

Varlık fonlarını ulusal varlık fonları ve özel varlık fonları olarak iki ana gruba ayırabiliriz. Bu yazının amacı ulusal varlık fonu kavramını kısaca ...

Trump’ın Ekonomi-Politik Önermelerinin Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da Olası Etkileri

ABD’nin OKA ülkeleri ile olan ilişkileri elbette çok boyutludur. Kuşkusuz ABD için dünya enerji kaynaklarının güvenliği bu boyutların en önemlisini ol...

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da İş Yapma Kolaylığı

Bu yazının amacı Dünya Bankası’nın (DB) “İş Yapma Kolaylığı (İYK) 2017: Herkes için Eşit Şans” raporundan yola çıkarak, Ortadoğu ve Kuzey Afrika (OKA)...

Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinde Genç İşsizlik Sorunu

Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Japonya gibi, dünyanın gelişmiş ülkeleri hızla düşen doğum oranları ve yaşlanan nüfus problemi ile karş...

Mısır’da Arap Baharı Sonrası Ekonomik Gelişmeler

Arap Baharı’na götüren süreçte Mısır, ekonomik, sosyal ve politik yapıdaki durağanlığı iş ve katma değer yaratan ve sosyo-ekonomik ve politik istikrar...

İslam İşbirliği Teşkilati: Amaç ve Bütçe Yönünden Bir Değerlendirme

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 4 kıtada 57 üyesi ile Birleşmiş Milletler’den (BM) sonra en büyük ikinci hükümetler arası organizasyondur. İİT’nin tem...

Kuzey Irak Kürt Bölgesi’nde Ekonomik Durum

Bugün Irak’ta kalkınma süreci ve örgütlenme biçimi ve gelişmişliği anlamında birbirinden önemli bir biçimde ayrılan iki bölge söz konusudur: Irak Kürd...

Kuveyt Ekonomisinin Genel Özellikleri

Kuveyt dünya enerji piyasasının en önemli ülkelerinden biridir. British Petroleum (BP)’un verilerine göre, Kuveyt 2011 yılı sonu itibariyle dünya ispa...

Oman Ekonomisinin Genel Özellikleri

Doç. Dr. Harun Öztürkler ORSAM Ortadoğu Ekonomileri Danışmanı Afyon Kocatepe Üni. Oman 1960’lı yılların ilk yarısında temel ekonomik faaliyetin tarım ...

Ürdün Ekonomisinin Genel Özellikleri

Doç. Dr. Harun Öztürkler ORSAM Ortadoğu Ekonomileri Danışmanı Afyon Kocatepe Üni. Dünya Bankası’nın sınıflandırmasına göre yüksek-orta gelir grubunda ...