Bakış

IKBY Referandumu ve Bağdat Hükümetinin Krizi Yönetmesi

Hem iç hem de büyük çaplı bir bölgesel ve uluslararası itirazlara rağmen, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani 25 Eylül 2017 tarihinde bağımsızlık referandumun yapılmasını ısrarla devam ettirdi. Yapılacak referandumun bağlayıcı olmadığını ilan etmiş ise de, bu referandum uluslararası ve bölgesel çapta kabul görmemiştir. ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği referandumu reddeden uluslararası güçlerin başında gelmiştir. Bu güçler, IKBY’nin referandum kararını gözden geçirmesi ya da ertelemesi yönünde telkinde bulunmuştu. Bölgesel güçler (İran ve Türkiye) ise, konu hakkında daha sert ve güçlü bir tutum sergileyerek, referandumun ilanına cevap olarak birtakım ekonomik, güvenlik ve diplomatik yaptırımlar uygulamıştır.