Panel

Irak ve Lübnan Protestoları: Aktörler, Nedenler ve Etkileri

Irak ve Lübnan’da gerçekleşen protesto gösterileri ülkelerin iç dinamikleri, bölgesel ve küresel denklemde önemli sonuçlar doğuracak nitelikte gelişmelere sahne olmaktadır. Söz konusu gösterilerin Ortadoğu için Arap Baharı olarak ifade edilen sürecin ardından yeni bir değişim ve dönüşümün başlangıcı gelişmelerle sonuçlanması göz ardı edilemeyecek bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamıyla gösterilerde ön plana çıkan aktörler, gösterilerin nedenleri ve ortaya çıkardığı etkilerin ele alınmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.


5 Kasım 2019, 14:00-16:00
Moderatör
Bilgay Duman, ORSAM Irak Çalışmaları Koordinatörü 

Konuşmacılar
Hamza Shareef, Nahrain Stratejik Araştırmalar Merkezi eski Başkanı​
Hussam Botani, Uluslararası Stratejik ve Siyasi Araştırmaları Merkezi Direktörü​
Dr. Mustafa Yetim, ORSAM Levant Çalışmaları Uzmanı​
Dr. Ali Bakeer, Araştırmacı​

Yer
ORSAM Konferans Salonu
 

Panelde Türkçe, İngilizce ve Arapça simultane çeviri hizmeti verilecektir.