Bakış

Irak’ın Nükleer Enerji Gündemi

2020 yılında düşen ham petrol fiyatları, Irak'ın uzun süredir ihmal ettiği altyapı yaptırımlarının daha da ötelenmesine sebebiyet vermiştir. Irak’ın yaşadığı savaş ve çatışma ortamı, gerekli altyapı yatırımlarının önüne geçtiği gibi mevcut altyapıyı daha da kullanışsız hâle getirmiştir. Dolayısıyla Irak’ta enerji ve elektrik altyapısında ciddi bir sıkıntı baş göstermiştir. Ortaya çıkan elektrik kesintilerinin, ekonomik istikrarsızlık, sosyal sorunlar ve güvenlik endişeleri gibi değişkenlerle birlikte Başbakan’ın (Adil Abdulmehdi) istifasına dahi neden olan gösterileri tetiklediği görülmektedir. Irak hükûmeti, toplumsal huzursuzluğa yol açan yaygın elektrik kesintilerini sona erdirmeye çalışırken, nükleer reaktörler inşa etme planı üzerine çalışmalar yürütmektedir. Irak'ta nükleer enerji gündemi, yatırım ve enerji kalemlerinden daha fazlasını ifade etmektedir. Nükleer enerji, Irak’ın iç ve dış politikası, askerî öncelikleri ve ülkede bulunan ya da bulunabileceği öngörülen yabancı kuvvetlerin Irak coğrafyasındaki potansiyel etkinlikleri, elektrik yetersizliğinin neden olduğu sosyal sorunlar ve nükleer enerjinin Irak ekonomisine katkısı gibi alt başlıklarla bağlantılı olarak incelenmesi gereken çok boyutlu bir konudur.