Bakış

Irak’ta Protesto Gösterileri ve Ekonomik Temelleri

Irak’ta bir yılın ardından yeni bir gösteri dalgası patlak vermiştir. 1 Ekim 2019’da başlayan gösterilerin hızı yaklaşık 1 hafta içerisinde durmuş olsa da protestolara yol açan sorunların çözülebildiğini söylemek zor görünmektedir. Nitekim söz konusu gösterilerin devam etmesi yönünde bir eğilim söz konusudur. Bu anlamıyla Irak halkının zincirlerini kırdığı söylenebilir. Gösterilerde özellikle gençlerin başı çekiyor olması, gösterilerin en belirgin niteliğini oluşturmaktadır. Irak’taki nüfus verilerine göre 35 yaş altı nüfus, Irak nüfusunun yaklaşık yüzde 75’i olduğu düşünüldüğünde gençlerin Irak’ta yeni bir süreci başlattığını ve değişim istediğini söylemek yerinde olacaktır. Nitekim birkaç yıllık süreçte Irak’taki genç nüfusun siyasetten sosyal yaşama kadar hemen her alanda ağırlığının arttığını söylemek mümkündür. Bununla birlikte gösterilerdeki temel öğenin işsizlik ve ülkedeki yolsuzluğa karşı çıkış olduğu görülmektedir. Ancak bu sorunları sadece bugünle özdeşleştirmek doğru değildir. Bu anlamıyla Irak’ın bugün içerisinden geçtiği sürecin birikimsel olduğu söylenebilecektir. Başka bir ifade ile ABD’nin 2003’te Irak’ı işgalinin ardından oluşan yeni düzene bir tepki olarak ve ülkenin genel dinamikleri içerisinde değerlendirmek gerekmektedir.