Işık Zeynep Cebe

Öz Geçmiş

Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü dördüncü sınıf lisans öğrencisidir.