İsmail Sarı

Öz Geçmiş

2001 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu ve aynı üniversiteden 2003 yılında Tarih ve Uluslararası İlişkiler alanlarında yüksek lisans derecesini aldı.  2016 yılında tamamladığı doktora teziyle uluslararası ilişkiler alanında en iyi doktora tez ödülünü alan Dr. Sarı,  2018-2019 yılları arasında TÜBİTAK bursuyla Columbia Üniversitesinde post-doktora araştırmacısı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çalışmalarını sürdürdüğü dönemde Missouri State Üniversitesinde ise misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur  Çalışmalarında İran dış politikası, Amerikan dış politikası, modern dönem Şiî sekülerleşme süreci, İran’da rejim ile muhalefetin entelektüel kökenleri ve güncel İran ve ABD siyasetine yoğunlaşan Dr. Sarı, iyi derecede İngilizce ve Farsça bilmektedir. Şu an Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Tahran-Riyad Çatışması Bağdat’ta Çözülebilir mi?

Irak'ta yaşanan büyük sıkıntılara ve protestolara rağmen Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin zirve diplomasisi bütün hı...

ABD-Çin Rekabeti Sertleşirken Wang Yi’nin Ortadoğu Seyahati

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Suudi Arabistan, Türkiye, İran, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman ve Bahreyn’i kapsayan bir hafta...

Biden’ın Dış Politika Ekibi Şekilleniyor: Antony Blinken

Joe Biden'ın Antony Blinken'i dışişleri bakanı olarak aday göstermesi ve Jake Sullivan'ı ulusal güvenlik danışmanı olarak atamas...

Biden Dönemi ABD-İran İlişkilerinin Geleceği

Koranavirüs salgının ortasında, kitlesel işsizlik ve hızla daralan bir ekonominin olağanüstü şartlarında gerçekleşen 3 Kasım ABD...

Azerbaycan-Ermenistan Çatışması: İran İçin Stratejik Fırsatlar

27 Eylül sabahı Azerbaycan ile Ermenistan arasında başlayan çatışmalarla Güney Kafkasya’da hızla tırmanan gerilim, Tü...

REİSİ DÖNEMİNDE İRAN DIŞ POLİTİKASINDA OLASI DEĞİŞİMLER

REİSİ DÖNEMİNDE İRAN DIŞ POLİTİKASINDA OLASI DEĞİŞİMLER

İRAN’IN ARAP AYAKLANMALARI’NA BAKIŞI: REVİZYON YA DA STATÜKO?

İRAN’IN ARAP AYAKLANMALARI’NA BAKIŞI: REVİZYON YA DA STATÜKO?