İsmail Sarı

Öz Geçmiş

2001 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu ve aynı üniversiteden 2003 yılında Tarih ve Uluslararası İlişkiler alanlarında yüksek lisans derecesini aldı.  2016 yılında tamamladığı doktora teziyle uluslararası ilişkiler alanında en iyi doktora tez ödülünü alan Dr. Sarı,  2018-2019 yılları arasında TÜBİTAK bursuyla Columbia Üniversitesinde post-doktora araştırmacısı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çalışmalarını sürdürdüğü dönemde Missouri State Üniversitesinde ise misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur  Çalışmalarında İran dış politikası, Amerikan dış politikası, modern dönem Şiî sekülerleşme süreci, İran’da rejim ile muhalefetin entelektüel kökenleri ve güncel İran ve ABD siyasetine yoğunlaşan Dr. Sarı, iyi derecede İngilizce ve Farsça bilmektedir. Şu an Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.