Söyleşi

Kerkük Milletvekili Erşat Salihi ile Söyleşi

Erşat Salihi: "Kerkük tüm Türkmen bölgesini kapsayan bir merkezdir, Türkmenlerin varlığıdır.

Kerkük Milletvekili Erşat Salihi ile Kerkük bayrak krizi hakkında konuştuk.