Kevser Tuba Durmuş

Öz Geçmiş

2015 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2019 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden aynı bölümün yüksek lisans programında “Kamu Örgütlenmesinde Kanunla Kurulmuş Vakıfların Yeri Sorunsalı: Türkiye Maarif Vakfı Örneği” başlıklı tezini tamamlayarak yüksek lisans derecesini aldı. 2020/2021 akademik yılında Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler doktora programına birinci sıradan burslu statüde kabul alarak ders dönemine başlamış olup hâlen devam etmektedir. 2018 yılından itibaren Türkiye Maarif Vakfı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Masasında uzman olarak görev almaktadır.