Bakış

Körfez İşbirliği Konseyi Ülkelerinin Temel Politik-Ekonomik Parametreleri

Ortadoğu bölgesinin önemli alt-sistemlerinden olan Körfez bölgesinin baskın uluslararası kuruluşlarından Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin dış-iç politika yönelimlerini kavrayabilmek amacı ile bu devletlerin siyasi-politik yapısının öncelikle irdelenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede aynı zamanda monarşik rejimlerin birliği şeklinde tanımlanan ve çoğunlukla bölgenin doğal kaynak zengini olarak bilinen KİK ülkelerinin, bölgedeki köklü değişimlere rağmen göreli olarak siyasi-ekonomik istikrarını sürdürebilmeleri de söz konusu yapı ile yakından alakalıdır. Bu temel varsayım üzerinden, çalışmamız KİK ülkelerinin ön plana çıkan politik ve ekonomik unsurlarına odaklanmakta ve bu unsurların söz konusu ülkelerin iç ve uluslararası alana yönelik tercihlerinde ne gibi etkiler yaptığını analiz etmektedir.