Körfez Yayınlar

Suudi Arabistan’ın Sıra Dışı Yatırım Fonu

Bir yatırım şirketi olarak faaliyet gösteren Kamu Yatırım Fonu (Public Investment Fund, PIF), Kraliyet Kararnamesi ile 1971 yılında kurulmuş ve M...

Sultan Kâbus’un Mirası ve Umman Siyasetinde Yeni Dönem

Arap yarımadasında tarihi, kültürü ve kadim devlet geleneği ile farklılaşan ülkesi Umman’da Sultan Kâbus bin Said bin ...

Yemen İç Savaşı: Bölgesel ve Küresel Aktörler, Yerel Unsurlar ve Çatışmanın Geleceği

Yemen’de 2011’de başlayan rejim karşıtı gösteriler kısa sürede bölgesel aktörlerin yoğun biçimde müdahil o...

Müzakereden birlikte yaşama sürecine: Türk-Arap İlişkilerini Geliştirme Konusunda Metodolojik Bir Yaklaşım

Bu makale Türkler ve Türkiye’de bulunan Araplar arasında, Arap-Türk kültürel ilişkilerini geliştirmek amacı ile anl...

Kızıldeniz’e Odaklanan Güç Mücadelesi: Sebepler ve Aktörler

Akdeniz ile Hint Okyanusu’nu birbirine bağlayan Kızıldeniz, dünyanın en önemli su yollarından biridir. Daha çok Süveyş Kan...

YEMEN’DE İKİ ANA ÇATIŞMA HATTI VE GÜNEY ViLAYETLERi ÜZERiNDEKi MÜCADELE

YEMEN’DE İKİ ANA ÇATIŞMA HATTI VE GÜNEY ViLAYETLERi ÜZERiNDEKi MÜCADELE

YEMEN iÇ SAVAŞI BOYUNCA KATAR’IN DEĞiŞEN YÖNELiMi

YEMEN iÇ SAVAŞI BOYUNCA KATAR’IN DEĞiŞEN YÖNELiMi