Kudüs-Nil Havzası Gündemi: 29 Nisan-05 Mayıs 2019

Mısır
Sisi Washington ziyareti sonrasında Amerika’nın Libya siyasetinde bir değişim yaşanmıştır. Bu ziyaret sonrasında Trump, Hafter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Bu görüşme sonrasında Hafter’in Trablus operasyonu başlamış ve Trump bu operasyona sessiz kalmıştır.

Sisi ve Putin Çin’de yapılan bir kuşak bir yol projesi kapsamında verilen davette buluştular. İki ülke Akdeniz kıyısında bulunan Port Said mıntıkasında Rus sanayi bölgesi inşa etme konusunda görüş birliğine varmıştır. Yine Rusya’nın yıllardır konuşulan ve Mısır’da bir nükleer Santral kurma projesine hız kazandırma konusunda fikir birliği oluşmuştur.

Doğu Akdeniz’de bulunan ve sorunlu gaz bölgesi konusunda Mısır dış işleri bakanlığı bir Nota yayınlayarak Türkiye’nin bölgede herhangi bir gaz arama faaliyeti içine girmesinin bölgede istikrara olumsuz etki edeceğini söylemektedir. Mısır Türkiye’nin Kıbrıs konusunda sahip olduğu garantör devlet konumunu görmemektedir. Türkiye bu konuda Kıbrıs’ta yaşayan Türklerin hakkı gözetilmediği sürece konuya müdahil olduğunun altını çizmiştir.

Mısır’da Abdulfettah el Sisi yapılan referandum sonrasında ülkede 3 ay olağanüstü hâl uygulama kararı aldı. Anayasa değişikliğinin oylandığı ve yüzde 88,8 oranında kabul edilen referandum sonrasında ülke genelinde protestolardan çekinilen ülkede genelinde 3 ay olağanüstü hâl (OHAL) ilan etme kararı aldı. 23 Nisan tarihli Mısır Resmi gazetesinde yer alan 2019 yılı 208’lu Başkanlık kararıyla, 25 Nisan 2019 tarihinde başlamak üzere ülke genelinde OHAL uygulanacağı belirtilmiştir.

İstanbul’da bulunan Liberal muhalif Mısır’da yapılan anayasa değişikliği sonrasında muhalif liderleri bir toplantıya davet etmiştir. Ulusal diyalog başlığı ile çıkılan bu davet çağrısında Nur 100 muhalif lideri bir araya getirmeyi amaçlamıştır. Fakat başta Müslüman Kardeşler olmak üzere bazı gruplar bu çağrıyı reddetmiştir. Fakat özellikle liberal, sosyalist ve bağımsız kanaat önderleri bu çağrıya olumlu yanıt vermiştir. Bu bir diyalog çağrısı olup henüz güçlü bir hareket olarak zikretmek zordur.

Mısır deniz kuvvetleri daha önce Almanya’dan sipariş ettiği 4 denizaltıdan üçüncüsünü aldılar. Doğu Akdeniz bölgesinde gaz konusunda yaşanan bu gergin ortamda Mısır’ın deniz kuvvetlerine silah alımı yapması dikkat çekicidir.

Sudan
Sudan’da son birkaç aydır sokaklarda var olan gergin ortam halen devam etmektedir. Geçiş dönemini kimin yöneteceği konusunda ciddi çatışmalar yaşanmaktadır. Askeri Meclis bu konuda bir öneri yaparak kurulacak bir askeri komisyonun bu süreci yönetmesi gerektiğini söylemektedir. 10 üyeden oluşacak olan bu Askeri komisyonun 7 üyesi askerlerden ve diğer 3 üzesi ise sivillerden olacaktır. Bu öneri özellikle devrimci konsey tarafından reddedilmiştir. Devrim konsey ise bu komisyon konusunda hem fikirler fakat özellikle komisyonunun çoğunluğunun sivillerden oluşması gerektiğini söylemektedir.