Sempozyum-Kongre

Kuzey Afrika’da Toplum ve Siyaset: Dönüşümler ve Meydan Okumalar

ULUSLARARASI SEMPOZYUM
KUZEY AFRİKA'DA TOPLUM VE SİYASET: Dönüşümler & Meydan Okumalar
27-28 Aralık 2018

[Sempozyum Programını İndirin]

Sempozyumun Sorunsalı:
Kuzey Afrika toplumlarının sosyal yapısında, kültürel ve dinsel boyutlarında son 20 yıldır önemli ve köklü değişimler görülmektedir. Bu dönüşümler beraberinde toplumların bünyesinde sorunlar ve tehlikeler doğurmuştur. Libya örneğinde olduğu gibi, bazı Kuzey Afrika devletleri, kabilesel bölünmeye gitmiş, yaşanan çatışmalar devletin varlığını ve birliğini tehdit eder hale gelmiştir.

Tunus, kuruluşundan sonraki dönemde ciddi ve olumlu bir sıçrama olarak görülebilecek dönüşüm yaşamıştır. Ancak daha sonra ortaya çıkan ideolojik mücadeleler, Tunus'un hâlâ toplumsal ve siyasi alanda uzlaşma sağlaması, akabinde değişimin kurumsallaşması için zamana ihtiyacı olduğuna işaret etmektedir.

Cezayir ise halen toplumsal ve siyasi uzlaşı sürecini tamamlamaya çalışmaktadır. Ülke içinde ciddi bir ideolojik kamplaşma mevcuttur. Bu kamplaşma konsensüse dayalı bir toplum yapısının kurulmasını engellemektedir. Fas'ta Arap Baharı protestolarından reform ve uzlaşma çıksa da toplumsal sorunlar sürmekte ve kalkınma bu sürece önemli bir meydan okuma olarak eksikliğini hissettirmektedir. Moritanya'da yeni bir siyasi deneyim yaşanmakta olsa da halen topluma yönelik baskılar sürmekte ve ekonomik zenginlikten istifade edemeyen topluluklar eski hayatlarına devam etmektedirler. Mısır’da dini, kültürel ve siyasi eğilimlerinin farklılığı içinde bütün toplum kesimleri siyasal ve toplumsal katılıma dayalı güçlü bir gelecek resmi ortaya koyamamaktadır.

Bu şartlarda bütünlük içinde, güçlü ve ekonomik kalkınma gerçekleştirmiş bir bölge arzusu hala gerçekleşmekten uzaktır. Bu ortam, henüz çözülememiş birçok toplumsal ve siyasi sorunların ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır: Yasal olmayan göç, dengesiz kalkınma, gençler arasında çıkan sapkınlık, kentsel ve kırsal bölgelerde suçlarının artışı gibi. Ayrıca sorunların çözümü için toplumsal ve siyasi aktörler arasında ve hatta elitler arasında kurumsal iletişim de yetersizdir.

Kuzey Afrika, tüm değişimlere rağmen bugüne kadar daha zayıf ve parçalanmış toplumlardan, kültürel, siyasi ve toplumsal elitleri birleştirerek kalkınmış toplumlara dönüşecek projeler geliştiremedi. Kalkınma, toplumun ihtiyaçları ve meydan okumalarını dengeleyecek düzeyde gerçekleşmemektedir. Bu çerçevede ortaya farklı sorular ortaya çıkmaktadır: Kuzey Afrika toplumlarında yaşanan kültürel, ekonomik ve sosyal dönüşümlerin etkileri nasıldır?

Kongrenin Hedefleri:
1- Kuzey Afrika toplumlarında olumlu ve kapsamlı dönüşüm gerçekleşmemesine etki eden tarihi faktörleri tanımak,
2- Kuzey Afrika toplumlarında olumlu ve derin dönüşüm gerçekleşmesinin önündeki toplumsal engelleri anlamak,
3- Kuzey Afrika toplumlarında olumlu ve kapsamlı dönüşüm gerçekleşmesinin önündeki ekonomik engelleri anlamak,
4-  Kuzey Afrika toplumlarında olumlu ve derin dönüşüm gerçekleşmesinin önündeki kültürel engelleri anlamak,

Önemli bir jeo-politik bölge olan Kuzey Afrika'da gerçek bir ekonomik ve sosyal kalkınma gerçekleşmesine engel olan faktörleri anlama çabası önem taşımaktadır. Yine sempozyum son dönemde ortaya çıkan bazı toplumsal gelişmelerin toplumun tüm kesimlerine yansımasına engel olan faktörleri anlamaya hizmet edecektir.

Sempozyumun Temaları:
Aşağıda önerilen ana temalar dışında da Sempozyumun çerçevesine uygun şekilde katılımcı farklı konular önerebilirler:

 • Kuzey Afrika’da toplumsal dönüşüm: Siyasi, kültürel, sosyal, tarihsel ve ekonomik yönler;
 • Kuzey Afrika’da kapsamlı kalkınma önündeki toplumsal, siyasi, kültürel engeller;
 • Kuzey Afrika toplumlarında kültürel, ekonomik, siyasi ve tarihi faktörlerin etkileri;
 • Kuzey Afrika toplumlarında kültürel, ekonomik, siyasi ve tarihi engellerin iyileştirilmesi ve kalkınmanın sağlanması.

Katılım Şartları:
Sempozyum bütün soysal ve beşerî bilimler mensuplarına açıktır.  Bölgeyle ilgili uzmanlar, akademisyenler, düşünce kuruluşları, araştırma merkezleri, medya mensupları, karar alıcılar ile doktora öğrencileri sunumları ve makaleleriyle katılabilecektir.

 • Yazılar Türkçe, Arapça ve İngilizce yapılabilir.
 • Sunumlar Türkçe ve Arapça yapılacaktır.
 • Metinler 15 sayfayı geçmeyecektir(tek satır aralığı); Özetler 200 kelimeyi aşmamalıdır.
 • Arapça yazımlarda başlık 16 punto, yazı 14 punto olmalıdır.
 • Sonnot sistemi kullanılmalıdır.
 • Yazılar bilimsel standartlarda ve orijinal olmalıdır.
 • Yazılar congress@orsam.org.tr email adresine gönderilmelidir.
 • Katılım Ücreti: 150 Euro (sempozyum icrasını ve kitabının basımını kapsar)

Önemli Tarihler:

 • Özet gönderme: 1 Aralık 2018
 • Kabul edilen özetlerin ilanı: 8 Aralık 2018
 • Oturumlar: 27-28 Aralık 2018

Sempozyum Yönetimi:

 • Onursal Başkan: Prof.Dr. Mahmut AK, İstanbul Üniversitesi, Rektörü
 • Başkan: Prof.Dr. Ahmet Uysal, İstanbul Üniversitesi
 • Başkan Yardımcısı: Prof.Dr. Faouzi Bendridi, Souk Ahras Üniversitesi, Cezayir

Danışma Kurulu (Alfabetik Sıralama):

 • Prof.Dr. Akif Kireçci, Bilkent Üniversitesi, Türkiye
 • Prof.Dr. Alâ el-Zeyyat, Münûfiye Üniversitesi, Mısır
 • Prof.Dr. Ayşegül Komsuoğlu, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
 • Prof.Dr. Birol Akgün, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
 • Prof.Dr. Buhanettin Duran, İbn Haldun Üniversitesi, Türkiye
 • Dr. Fatima Rumat, Muhammed V Üniversitesi, Rabat, Fas
 • Prof.Dr. Fuat Erdal, İbn Haldun Üniversitesi, Türkiye
 • Prof.Dr. Haluk Alkan, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
 • Prof.Dr. İsmail Kira, Skikda Üniversitesi, Cezayir
 • Prof.Dr. Kemal İnat, Sakarya Üniversitesi, Türkiye
 • Prof.Dr. Mesut Özcan, Diplomasi Akademisi, Türkey
 • Sn. Muhammed Camil Mansur, Moritanya Stratejik Araştırmalar Müdürü, Moritanya
 • Prof.Dr. Muhittin Ataman, Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
 • Prof.Dr. Muhsin Kar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye
 • Dr. Samira El-Velhazi, El-Kef Uygulamalı Beşerî Bilimler Enstitüsü Müdürü, Tunus
 • Prof.Dr. Yusuf El-Kasımi, Guelma Üniversitesi, Cezayir
 • Prof.Dr. Yusuf Tekin, Hacı Bayram Üniversitesi, Türkiye
 • Prof.Dr. Zekeriya Kurşun, Fatih Sultan Mehmet V. Üniversitesi, Türkiye
 • Dr. Zouhair Bouamama, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı, Cezayir

Bilim Kurulu (Alfabetik Sıralama):

 • Prof.Dr. Abderrahman el Moudden, Muhammed V Üniversitesi, Fas
 • Dr. Abbas Boughalim, Muhammed I Üniversitesi, Fas
 • Dr. Abdelwahhab Khalid, Batna Üniversitesi, Cezayir
 • Dr. Abduti Âli, Stratejik Araştırmalar ve İncelemeler Merkezi, Moritanya
 • Dr. Ahmet Gökçen, Muş Alparslan Üniversitesi
 • Prof.Dr. Ahmet Öztürk, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
 • Doç.Dr. Ayşe Zişan Furat, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
 • Dr. El-Fakih El-Şeyh Veled Ezzeyn, Yüksek İslam Meclisi, Moritanya
 • Dr. Gökhan Bozbaş, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM), Türkiye
 • Dr. Göktuğ Sönmez, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM), Türkiye
 • Doç.Dr. Hilmi Özev, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM), Türkiye
 • Prof.Dr. Gülden Ayman, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
 • Doç.Dr. Hasan Duran, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
 • Dr. Houari Mokhtar, Batna Üniversitesi, Cezayir
 • Dr. Houda Baloul, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar ve İncelemeler Merkezi, Tunus
 • Prof.Dr. Hüseyin Çınar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
 • Dr. Khaliya Ourida, Cezayir Üniversitesi, Cezayir
 • Dr. Malika Bin Douda, Tipaza Üniversitesi, Cezayir
 • Prof.Dr. Mehmet Şahin, Polis Akademisi, Türkiye
 • Prof.Dr. Mustafa Kemal Şan, Sakarya Üniversitesi, Türkiye
 • Prof.Dr. Mustapha Abulgasim, Trablus Üniversitesi, Libya
 • Dr. Sumayya Bint El-İmam, Novakşod Üniversitesi, Moritanya
 • Prof.Dr. Yaşar Onay, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Sekreterya:

 • Sn. Enes Arslan, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM), Türkiye
 • Sn. Ceyda Beşirli, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM), Türkiye
 • Sn. Hamza Haşıl, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM), Türkiye
 • Sn. Gün Ünal, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM), Türkiye

İletişim:

 • congress@orsam.org.tr
 • Telefon: 0549 430 26 09

Adres /  Lokasyon
Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi Merkez Yerleşkesi  34119 Beyazıt / Fatih / İSTANBUL

İstanbul Üniversitesi'ndeki Kuzey Afrika Sempozyumundaki sunumları dinlemek isteyen misafirlerin kampüse girişini kolaylaştırmak için misafirlerin aşağıdaki form linkinden kaydolması rica olunur.
>> Kampüs Giriş Formu

 

>> Başvuru Formunu Buradan İndirin

 

Güncellemeler için Sempozyum Sayfasını ziyaret ediniz.