Bakış

Lübnan’da Ekim Protestoları: “Kulluhum Yani Kulluhum”

3 Eylül 2019 tarihinde ‘ekonomik olağanüstü hâl’ ilan edilen Lübnan’da son dönemlerde ekonomik gidişata ilişkin sık sık protestolar düzenlenmekteydi. 1 Ancak Ekim ayının ikinci haftası itibariyle yeniden patlak veren gösteriler; münferit olaylardan ziyade kitlesel, belirli taleplerin kararlılıkla savunulduğu, ülke geneline yayılmış ve vergi protestosundan öte siyasal sistemin kökten değişimini talep eden bütünlükçü bir eyleme evrilmiş bulunmakta. Perşembe akşamı başlayan ve hızla ülke geneline yayılan protestolar, mezhepler üstü niteliği, Lübnan genelinde etnik, dini köken ayırt etmeksizin hemen her kesimden vatandaşların katılım göstermesi, olağan problemlerin yanı sıra doğrudan Lübnan siyasal sisteminde köklü bir değişimin dile getirilmesi ve mevcut sistem içerisinde hiçbir politikacı dışarıda bırakılmaksızın tüm siyasilerin toptan sert eleştirilere tabi tutulması nedenleriyle önceki gösterilerden ciddi ölçüde farklılık göstermektedir.

Son gösterilerin neden farklı ve oldukça önemli olduğunu ortaya koymadan önce kitlesel protestolarla gündeme gelen Lübnan’ın temel problemlerini kısaca hatırlamakta fayda var.