Bakış

Lübnan’da Genel Seçimler ve Değişim Rüzgârı

Lübnan’da 15 Mayıs 2022’de, kronik siyasi istikrarsızlık ve ekonomik kriz gölgesinde gerçekleştirilen genel seçimlerin yerel ve bölgesel düzeyde önemli etkileri olacaktır. Bir ihtimal seçimlerin ardından kriz sarmalının devam etmesiyken, diğer ihtimal halkın eşitsizliğe, kötü yönetime ve kutuplaşmaya karşı iradesini ortaya koyarak haklarına ve hayallerine sahip çıkmasıdır. Bu senaryoların bir sonucu olarak ülkede yeni bir başkanın seçilmesi, İsrail ile deniz sınırlarının çizilmesi, IMF ile müzakereler, gaz ve elektrik anlaşmaları gibi hayati konulardaki gelişmeler şekillenecektir.

Çalışma öncelikle Lübnan’daki seçim sistemini, ardından 2018 seçim sonuçlarını, 2022 seçimleri öncesindeki tartışmalar üzerinden siyasi ve sosyal zemin arasındaki ilişkiyi ve seçmen eğilimini irdelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada seçmen kararında etkili olan faktörlere ve kamuoyu anketlerinin tahminlerine değinilecek ve seçim sonuçları üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Sonuç bölümünde seçim sonuçlarının dengeleri nasıl değiştirebileceği ve önümüzdeki sürece ilişkin beklentiler ele alınacaktır.