Bakış

Monarşilerin Cumhuriyetçilerle İttifakı: Suudi Arabistan ve BAE'nin Trump Desteği

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 3 Kasım 2020’de gerçekleşecek olan başkanlık seçimleri küresel ve bölgesel aktörleri ve siyaseti etkilemektedir. Bu anlamda birçok bölgesel ve küresel aktör ABD başkanlık seçimlerini doğrudan veya dolaylı şekilde etkilemek, sonucu değiştirmek için strateji geliştirmektedir. Finansal açıdan güçlü olan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de ABD’deki seçimlere yönelik politikalar oluşturmuştur. Bu anlamda mezkur aktörlerin demokrat adaylardan (Joe Biden, Bernie Sanders) ziyade cumhuriyetçi aday ve mevcut başkan Donald Trump’ı destekleyecekleri öngörülmektedir. Nitekim Suudi Arabistan-BAE ekseni demokratlardan olan Barack Obama döneminde ABD’den beklediği desteği alamamış, Washington’ın sorumluluğu müttefiklerine yüklemeye dayalı Ortadoğu politikası Suudi Arabistan- BAE ekseninin demokrat adayları sorgulamasına yol açmıştır. Bu anlamda Suudi Arabistan- BAE ekseni Obama döneminde tecrübe ettikleri problemli ilişkilerin Trump döneminde geleneksel kodlarına dönmesiyle birlikte ABD ile ilişkileri rayına oturtmuştur. Trump’ın Obama’nın aksine İran başta olmak üzere Suudi Arabistan-BAE ekseninin güvenlik kaygılarına yönelik siyaset izlemesi, Muhammed bin Selman (MbS) ve Muhammed bin Zayid (MbZ) gibi facto (fiili) liderleri cumhuriyetçi başkan Trump’a bağımlı kılmıştır. Bu açıdan değerlendirildiğinde 2020 seçimlerinde Suudi Arabistan-BAE ekseninin cumhuriyetçi kanadın temsilcisi Trump’ı desteklemeleri ve bu minvalde lobicilik faaliyetleri yürütmeleri öngörülmektedir.