Mustafa Yetim

Öz Geçmiş

1985 tarihinde Sakarya’da doğan ve ilk ve orta öğrenimini Sakarya’da sırasıyla Sezi Eratik ilköğretim okulu ve Karasu Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Lisesi’nde tamamlayan Yetim, 2009 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. 2011 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’ndan “2002-2010 arası Türkiye'nin Ortadoğu politikası: Ortadoğu'da değişen Türkiye algısı” başlıklı tez çalışması ile yüksek lisans derecesini alan Yetim, 2016 yılında ise “Ortadoğu ve Lübnan Zemininde Hizbullah: Yeni Weberci Yaklaşım” başlıklı tez çalışmasıyla Uluslararası İlişkiler doktoru olarak Ankara Üniversitesi’nden mezun olmuştur. 2009-2016 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştıktan sonra 2016 yılından itibaren Dr. Öğretim Üyesi olarak aynı bölümde Ortadoğu bölgesine yönelik konuları da içeren dersler vermekte olan Yetim’in, Hizbullah, Lübnan, Türkiye-Katar ilişkileri ve genel olarak Ortadoğu Siyasetini analiz ettiği çalışmaları bulunmaktadır.   

 

UKRAYNA KRİZİNİN ORTADOĞU’YA GÖSTERDİKLERİ: EMPERYALİZM VE ORYANTALİZM ARASINDA

UKRAYNA KRİZİNİN ORTADOĞU’YA GÖSTERDİKLERİ: EMPERYALİZM VE ORYANTALİZM ARASINDA

FARKLILIKLAR VE GEREKLİLİKLER EKSENİNDE SON DÖNEM İRAN-KATAR İLİŞKİLERİ NEREYE?

FARKLILIKLAR VE GEREKLİLİKLER EKSENİNDE SON DÖNEM İRAN-KATAR İLİŞKİLERİ NEREYE?

ORTADOĞU’DA ÜÇ KUTUPLU YAPI VE TÜRKİYE

ORTADOĞU’DA ÜÇ KUTUPLU YAPI VE TÜRKİYE

ORTADOĞU GELİŞMELERİNDE “KÜÇÜK DEVLETLER” ÇEKİŞMESİ: SON DÖNEM BAE-KATAR iLiŞKiLERi

ORTADOĞU GELİŞMELERİNDE “KÜÇÜK DEVLETLER” ÇEKİŞMESİ: SON DÖNEM BAE-KATAR iLiŞKiLERi

GEVŞEYEN KÖRFEZ KRİZİ VE KATAR’IN PEKİŞEN OTONOMİSİ

GEVŞEYEN KÖRFEZ KRİZİ VE KATAR’IN PEKİŞEN OTONOMİSİ

YEMEN iÇ SAVAŞI BOYUNCA KATAR’IN DEĞiŞEN YÖNELiMi

YEMEN iÇ SAVAŞI BOYUNCA KATAR’IN DEĞiŞEN YÖNELiMi

KATAR DIŞ POLİTİKASINDA ARABULUCULUĞUN GERİ DÖNÜŞÜ: DOHA’DA AFGAN HÜKÜMETİ-TALİBAN GÖRÜŞMELERİ

KATAR DIŞ POLİTİKASINDA ARABULUCULUĞUN GERİ DÖNÜŞÜ: DOHA’DA AFGAN HÜKÜMETİ-TALİBAN GÖRÜŞMELERİ

BREXIT SONRASI İNGİLTERE’NİN DÖNÜŞEN ORTADOĞU POLİTİKASI

BREXIT SONRASI İNGİLTERE’NİN DÖNÜŞEN ORTADOĞU POLİTİKASI

Biden Dönemi Katar-ABD İlişkilerindeki İhtimaller: İhtiyatlı İyimserlik

3 Kasım’da gerçekleşen seçimlerin galibi Demokrat Aday Joe Biden’ın Donald Trump döneminden daha farklı bir i&c...

Suudi Arabistan-BAE İttifakında Kırılmalar ve Türkiye ile İlişkilere Yansımaları

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan el-Suud’un Türkiye ile ilişkilerin iyi olduğuna yönelik açıklamaları Ortadoğ...

Lübnan İstikrarında Türkiye: Tepkiler ve Senaryolar

Suriye iç savaşı ile Türkiye’nin Levant bölgesinde artan görünürlüğü, Libya’daki gelişmelerle ta...

“Yüzyılın Planı”nda Son Süreç: İsrail’in İlhak Girişimleri ve Tepkiler

“Yüzyılın Plan”ı olarak tanımlanan ve İsrail-Filistin çatışmasına yönelik tasarlanan ABD merkezli önerinin ekonomik ...

Çok-Boyutlu Mücadele Örneği Olarak Barış Pınarı Harekâtı

9 Ekim’de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve önceki ismi Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan Suriye Milli Ordusu (SMO) ...

Parçalı Toplum Bütüncül Tutum: Lübnan’ın Yüzyılın Planı ve Bahreyn Toplantısına Tepkisi

Aralık 2017’de işgal altındaki Kudüs’ü İsrail’in Başkenti olarak tanıyan, Eylül 2018’de Amerika’daki Fili...

Lübnan Siyasetinde “Yeni”lenen Dönem ve Mişel Aun: İhtimaller ve İmkânsızlıklar

Lübnan Devletinin Mezhepsel Yapısının Durumu ve Dönüşümü Mezhepsel federalizmi andıran Lübnan’daki devlet yapısı büyük mezhep grupları (Marunî, Suniî,...

Katar ve ‘Arap Baharı’ Süreci: Dönüşen Bölgesel İlişkiler Derinleşen Kaygılar

1995 yılındaki kansız-yumuşak bir saray darbesi sonucu Hamad Bin Halife El-Tani, babası Şeyh Halife El-Tani’yi devirerek, yaklaşık 18 yıl sürecek olan...