Bakış

Nükleer Anlaşma: Tarihi Arkaplan, Bölge ve Türkiye-İran İlişkileri Açısından Muhtemel Etkiler

14 Temmuz 2015 tarihinde imzalanan nükleer anlaşma ile P5+1 ülkeleri ve İran arasında yıllardır süren gerginlik sona yaklaşmış gibi görünmektedir. “Anlaşma-sonrası İran”ın, İran-Batı ilişkileri, İran’ın bölgesel pozisyonu ve Türkiye-İran ilişkileri açısından neler getireceği bu çalışmanın çerçevesini oluşturmaktadır. Bu bağlamda, “yaptırımlar sonrası” atmosferde İran-Batı ilişkilerinde bu yeni dönemin ilişkileri düzeltmenin yanı sıra potansiyel olarak pek çok farklı fırsat sunduğu iddia edilmektedir. Ayrıca, İran-Batı ve İran-Türkiye arasında daha sağlıklı ilişkilerin kurulmasının daha istikrarlı bir Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinin oluşmasına ve Doğu-Batı enerji koridoru açısından daha güvenli enerji akışı sağlanabilmesine imkân verebilecek olduğu düşünülmektedir. Buna karşın, anlaşmanın uzun vadede sunabileceği bu potansiyelin hayata geçirilmesi; aktörlerin seçimleri, ortaya çıkacak atmosferi hem bölgesel hem küresel düzlemde değerlendirme noktasında imkânları ve bu imkânları değerlendirme iradeleri nispetinde olacaktır.