Okay Çimen

Öz Geçmiş

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans eğitimlerini, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı’nda ise 2016 yılında doktora eğitimini tamamladı. Doktora sırası ve doktora sonrası (postdoc) araştırma çalışmalarını Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Notre Dame Üniversitesi bünyesinde yürüttü. Lisans seviyesinden itibaren aktif şekilde Nadir Toprak Elementleri’nin (NTE) jeolojik olarak oluşum ortamları ve kökeni hakkında gerek yurt içi gerekse yurt dışı cevherleşme sahalarında akademik düzeyde çalışmalarını yürütmektedir. Aynı zamanda kamu kurumlarına ve özel sektöre NTE’ler hakkında danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir. Çalışmalarına 2019 yılından itibaren Munzur Üniversitesi Nadir Toprak Elementleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUNTEAM) bünyesinde devam etmektedir.