Online Panel: Doğu Akdeniz'de Eko-Politik Stratejiler, 17.09.2020


Doğu Akdeniz bölgesinde son yıllarda keşfedilen yeni hidrokarbon rezervleri bölgede ve dünya enerji piyasalarında dinamiklerin yeniden şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu kaynakların kullanım hakları konusunda yaşanan rekabet, egemenlik hakkı ve deniz sınırları gibi konular bölge ülkeleri arasındaki mevcut gerilimleri artırmaktadır. Enerji ithalatçısı konumundaki bölge ülkelerine enerji ihracatçısı konumuna gelme yolunu açan bu rezervler, bölgenin jeopolitik ve stratejik konumunu yeniden tanımlamaktadır. Enerji talebi yüksek olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, özellikle doğalgaz tedarikinde Rusya’ya olan bağımlılığı azaltma ve arz çeşitliliği sağlama bakımından önem arz etmektedir. AB ülkelerinin bu ilgisini fırsata çevirmek isteyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), son dönemde yaptığı anlaşmalar ile uluslararası şirketleri bölgeye çekme politikası gütmektedir. GKRY’nin bu hamleler ile güttüğü tek taraflı politikalarını meşrulaştırma çabaları da bölgedeki siyasi gerginliği tırmandırmaktadır.
Bu minvalde bölgede yaşanan sıcak gelişmelerin Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinin siyasetlerine, ekonomilerine, stratejilerine ve ilişkilerine yansımalarının farklı bakış açıları ile ele alınacağı panelimizde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.
 

14:30 – 14:45   Açılış Konuşması
Prof. Dr. Ahmet Uysal, ORSAM Başkanı

14:45 – 15:45 Doğu Akdeniz’de Eko-Politik Stratejiler

Moderatör
Dr. Emete Gözügüzelli, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, KKTC Akademik Birimi

Panelistler
Prof. Dr. Ulvi Keser, Girne Amerikan Üniversitesi, SBF Dekanı, “Doğu Akdeniz’de İstihbarat Faaliyetleri”
Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, Yakın Doğu Üniversitesi, İİBF, Öğretim Üyesi, “Doğu Akdeniz’de Yabancı Güçler”
Prof. Dr. Hakan Berument, ORSAM Enerji Çalışmaları Direktörü, “Enerji Denkleminde Doğu Akdeniz”
Doç. Dr. İsmail Şahin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Öğretim Üyesi “Uluslararası Siyasette Doğu Akdeniz”

15:45 – 16:00 Soru & Cevap

NOT: Panel dili Türkçe olacaktır.