Konferans

ORSAM Konferansları İş Birliği ve Huzur Beklentisiyle Ortadoğu'nun Değişken Durumu

Etkinlik Değerlendirmesi

Ortadoğu bölgesi, 2010 yılı sonunda başlayan halk hareketlerinin ardından kritik bir değişim ve ayaklanma aşamasına girmiştir. Bu süreç, Tunus, Mısır, Libya ve Yemen'deki uzun ömürlü yönetimlerin liderlerini devirmiştir. Ayrıca Suriye, Libya ve Yemen'de uzun süreli iç çatışmalar ve doğrudan dış müdahaleleri beraberinde getirdi. Küreselleşme ve küresel düzeyde yeni güç dengesi arayışlarının yanı sıra bölgede oluşan güç boşluğu, terör örgütlerinin ve devlet dışı aktörlerin rolünün artmasına izin verdi. Ortadoğu'da 2003 yılında ABD'nin Irak'ı işgaliyle ağırlaşan mezhep ayrılıkları ve çatışmalar, Suriye krizi ile derinleşti. Son iki yılda Lübnan, Irak, Cezayir ve Sudan'da hükûmetleri deviren daha yumuşak protestolara tanık oluyoruz.

Ortadoğu'da siyasi krizler yaygındır ve Lübnan gibi tek bir ülkeye özgü değildir. Covid-19 salgını, Doğu Akdeniz gaz rezervlerinin bölgedeki potansiyel paylaşımı konusundaki tartışmalardan silahlı çatışmalara kadar bölgeyi ekonomik ve siyasi olarak da etkiliyor. Türkiye bu tartışmaların merkezinde yer alırken Lübnan, Suriye krizinin yayılma etkileri ve Doğu Akdeniz'e olan yakınlığı nedeniyle bölgedeki gelişmelerden de etkileniyor. ORSAM Ortadoğu Araştırmaları Merkezi, bölgedeki dönüşümlerin doğasını anlamak için Ortadoğu'nun önde gelen siyasetçilerine ve kanaat önderlerine ev sahipliği yapıyor. Bu çerçeve dâhilinde ORSAM, Lübnan'ın eski Başbakanı Sayın Fouad Siniora Beyefendi’yi 6 Nisan 2021'de çevrim içi olacak şekilde ağırlayacaktır.

6 Nisan 2021, Salı - 16.00

Moderatör
Prof. Dr. Ahmet Uysal, ORSAM Başkanı

Konuşmacı
Eski Lübnan Başbakanı Sayın Fouad Siniora

Facebook Canlı Yayın Linki: http://facebook.com/orsamorgtr/live