Ortadoğu Analiz Ağustos / Cilt:12 / Sayı:104

Değerli okuyucular,

Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki güncel gelişmeleri ayda bir kapsamlı ve güçlü analizlerle ilginize sunduğumuz Ortadoğu Analiz’in 104. sayısıyla karşınızda olmaktan memnuniyet duymaktayız. Tunus’taki siyasi krizi ele alan kapak konumuz kapsamında bazı yerel-bölgesel aktörler tarafından “darbe teşebbüsü”, “reform-demokratikleşme sürecinin askıya alınması” ve “ters devrim” gibi kavramlar ile tanımlanan gelişmelerin iç-bölgesel yansımaları ve Tunus siyasetinde etkili olan bölgesel-yerel aktörlerin politikaları ele alınmaktadır. Bilindiği gibi Arap Ayaklanmaları sürecinin, işaret fişeği ve demokratikleşme- reform gelişmeleri açısından kırılgan olmasına rağmen başarılı örneklerinden sayılan Tunus’ta, “ters devrim” sürecini andıran gelişmeler dikkatlerin tekrar bu ülkede yoğunlaşmasına yol açmıştır.

Tunus’taki krizin yanı sıra bölge aktörlerinin bu süreçte dikkatle gelişmeleri takip ettiği bir diğer ülke ise Lübnan olmuştur. Dolayısıyla bu sayımızda 4 Ağustos 2020’de meydana gelen Beyrut patlamasının da yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle Lübnan gelişmelerinde baskın siyasiaskerî rolü olan Hizbullah ile ilgili değerlendirmelere ve Beyrut patlaması üzerinden Lübnan’ı analiz eden bir yoruma yer vermiş bulunmaktayız.

Bu iki önemli konu dışında bu sayımızda ayrıca küresel hegemonya mücadelesinin önemli bir boyutunu oluşturan teknoloji meselesinde ABD’nin stratejilerini inceleyen bir çalışmayı dikkatinize sunmaktayız. Ayrıca yeterince dikkat çekilmeyen konu olan Almanya ile Körfez bölgesindeki ülkeler arasındaki ilişkiler, İran’ın Huzistan bölgesindeki protestolarla Irak’tan sonra Suriye’de de yoğunlaşan ABD-İran gerilimine ilişkin değerlendirmeleri bu sayımızda bulabilirsiniz.

Yine gelenek olduğu üzere bu sayımızda da Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki önemli gelişmeleri bir film (Kefernahum) üzerinden değerlendirdiğimiz bölüm, temmuz ayı içerisindeki önemli olaylara ilişkin kronoloji ve ORSAM’ın faaliyetlerinin yer aldığı etkinlikler kısımları yer almaktadır. Bahsi geçen film Lübnan’daki günümüz gelişmelerini değerlendirmek açısından önemli tarihsel ayrıntılar sunmaktadır. Ayrıca yine keyifle okuyacağınız Paris Üniversitesinde görev yapan Prof. Dr. Hattar Ebu Diyab ile Lübnan ağırlıklı ve Kuzey Afrika bölgesindeki gelişmeleri de kapsayan röportajımız da bu sayımızda mevcuttur.

Keyifli okumalar dileğiyle…