Ortadoğu Analiz Aralık / Cilt:12 / Sayı:108

Değerli okuyucular,

Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki güncel gelişmeleri ayda bir kapsamlı analizler ile ilginize sunduğumuz Ortadoğu Analiz’in 108. sayısıyla karşınızda olmaktan memnuniyet duymaktayız. Bu sayımızda Fransa’nın Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki girişimlerine, karşılaştığı açmazlara ve sömürgeci mirasını yeniden canlandırma şeklindeki çabalarına yönelik meydan okumalara odaklanmaktayız. Uzun yıllar Fransa’nın bu bölgede sömürgeci güç olarak yer aldığını düşündüğümüzde, son yıllarda özellikle Emmanuel Macron’un Fransa’yı yeniden etkin güç kılma arayışlarının bazı bölgesel yansımaları olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda Amerikan’ın bölgedeki askerî angajmanlarını sınırlandırma ve olası bölgeden çekilme yaklaşımının da Paris’i yeniden bölgede aktif bir tutuma yönelten faktör olarak karşımıza çıktığı bilinmektedir. Dolayısıyla bu gelişmelerin sonucu olarak eski sömürge güç Fransa’nın karşılaştığı bölgesel güç gerilemesine rağmen, son dönemde özellikle Levant, Kuzey Afrika ve Körfez bölgesinde yoğunlaşan diplomasi trafiğinin ne anlama geldiği ve sonuçlarının-etkilerinin neler olabileceği dergimizde detaylı şekilde irdelenmektedir.

Diğer bölgesel konular kısmında ise Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) normalleşmesinin ekonomik boyutu, son dönemde krizlerle anılan Lübnan ile Körfez ülkeleri arasında yaşanılan gerilimde Hizbullah faktörü, ABD yönetimin BAE-Çin arasında gelişen ve ekonomik motivasyonları da barındıran yakınlaşmaya ilişkin tutumu, Beşar Esad rejiminin Suriye sahasında adeta illegal faaliyetlerini üstlenmiş 4. Zırhlı Tümen ve sürekli darbeler, siyasi krizler ve protestolarla gündeme gelen Sudan’daki gelişmeler gibi bölgede ön plana çıkan meseleler kapsamlı şekilde değerlendirilmiştir.

Gelenek olduğu üzere bu sayımızda da kapak konumuzu film üzerinden değerlendirdiğimiz bölüm, aralık ayı içerisindeki önemli olaylara ilişkin kronoloji, etkinliklerimize ilişkin bilgisel ve yine ilgili konularımıza ilişkin önde gelen Ortadoğu uzmanlarıyla mülakat gibi kısımlar yer almaktadır. Film üzerinden kapak konusunu anlamlandırma amacıyla Fransız yapımı İran’ı konu alan Persepolis’in göz ardı edilmiş detaylarını ilginize sunmaktayız. Mülakat kısmında Beyrut Saint Joseph Üniversitesinde (USJ) Siyaset Bilimi Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Kerim Emil Bitar’ın Fransa’nın Kuzey Afrika ve Ortadoğu’daki politikalarına yönelik kapsamlı yorumları başta olmak üzere bölgedeki diğer gelişmeler üzerine analizleri yer almaktadır. Kapak konumuzla ilgili biyografi kısmında ise hem Kuzey Afrika’da hem de Cezayir’de Fransız işgal-sömürü düzenine karşı geliştirilmesi gereken mücadeleye fikirsel katkılar sunan ve bu mücadeleye İslami yorum kazandıran Malik bin Nebi’nin kısa hayat hikâyesi ve düşünceleri işlenmektedir. Son olarak ORSAM öncülüğünde kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen ve önemli sonuçları barındıran etkinliklere ilişkin detaylara da bu sayımızda ulaşabilirsiniz.

Keyifli okumalar dileğiyle…