Ortadoğu Analiz Ekim / Cilt:9 / Sayı:84

Ortadoğu Analiz, ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI MERKEZİ yayınıdır.


ISSN 1308-7541

 

Yayın Sahibi: Ortadoğu Araştırmaları Derneği Adına Ahmet Uysal
Editör: Dr. Gökhan Bozbaş
Editör Yardımcısı: Sertaç Canalp Korkmaz
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Dr. Gökhan Bozbaş

YAYIN KURULU
Prof. Dr. Ahmet Uysal
Dr. Gökhan Bozbaş
Dr. Göktuğ Sönmez
Dr. Recep Yorulmaz

DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Birol Akgün
Prof. Dr. Mehmet Şahin
Prof. Dr. Meliha Altunışık
Prof. Dr. Tayyar Arı
Prof. Dr. Cengiz Tomar
Prof. Dr. Muhittin Ataman
Prof. Dr. Mahir Nakip
Prof. Dr. Muhsin Kar
Prof. Dr. Kemal İnat
Prof. Dr. Zekeriya Kurşun
Doç. Dr. Mesut Özcan
Doç. Dr. Murat Yeşiltaş