Ortadoğu Analiz Kasım / Cilt:13 / Sayı:119

Değerli okuyucular,

Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki temel meseleleri ve güncel gelişmeleri ayda bir kapsamlı analizler ile ilginize sunduğumuz Ortadoğu Analiz’in 119. sayısıyla karşınızda olmaktan memnuniyet duymaktayız. Bu sayımızda İran’da başlayan ve İran’ın iç-dış gelişmelerini şekillendiren Mehsa Emini protestolarına ilişkin yorumları ve İran’a ilişkin bazı genel değerlendirmeleri dikkatinize sunmaktayız. Bu kapsamda Joe Biden yönetimindeki Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) protesto sürecine yaklaşımı, İran’daki İslamcı entelektüellerin değişen niteliği ve İran’ın Afrika siyasetine ilişkin paradigmaları keyifle faydalanabileceğiniz analizler olarak bu sayımızda yer almaktadır. Kapak konusunun yanı sıra bu sayımızda haklı olarak “tarihî” nitelendirilen Lübnan-İsrail deniz alanlarının sınırlandırılması anlaşmasına ve dolayısıyla uzun dönemdir resmî olarak savaş içerisinde yer alan bu ülkeler arasında dönüşen ilişkilere yönelik değerlendirmeyi de bulabilirsiniz. Ayrıca bu olumlu gelişmeye rağmen son dönemde Lübnan’da kontrol dışına çıkan siyasi-ekonomik krizler sonucunda yoğunlaşan banka soygunlarına ilişkin dikkat çekici ve zamanlı bir incelemeye de ulaşabilirsiniz.

 Dergimizin yine önemli sacayaklarından olan Irak’taki gelişmelere ilişkin ise Peşmerge güçlerini birleştirme çalışmalarına ilişkin bir analiz yer almaktadır. Kuzey Afrika temelli gelişmelerde ise Mısır-Türkiye normalleşme sürecini son dönemde duraksatan Libya meselesiyle Türkiye-Libya arasında zaman içerisinde güçlenen ilişkilere yönelik çalışmalara ulaşabilirsiniz. Ayrıca yine Kuzey Afrika gelişmelerini etkileyen gelişmeler bağlamında Cezayir’de düzenlenen ve Türkiye’yi yakından ilgilendiren Arap Birliği Zirvesi’ne yönelik ilgi çekici analizlerden faydalanabilirsiniz. Ve Kuzey Afrika bölgesiyle ilgili son olarak Arap Ayaklanmaları’nın örnek gösterilen ve fakat sonrasında Kays Said süreciyle demokratikleşmesi duraklatılan Tunus’ta yaşanan siyasi-ekonomik derin krizler değerlendirilmiştir.

 Gelenek olduğu üzere bu sayımızda da ekim ayı içerisindeki önemli olaylara ilişkin kronoloji, kapak konusuyla ilişkili önemli bir figürün incelenmesi ve bölgedeki meselelere ilişkin önde gelen uzmanlarla yapılan mülakat bulunmaktadır. Röportaj kısmında önemli üniversitelerle ilişkisi bulunan ve Katar Üniversitesi Körfez Çalışmaları Merkezinde Araştırmacı olan Prof. Dr. Luciano Zaccara’nın Mehsa Emini protestolarına ve bu protestoların İran’daki rejim tartışmalarıyla İran’ın iç-dış siyasetine etkisine ilişkin kapsamlı analizlerinden faydalanabilirsiniz. Biyografi/Tema kısmında ise İran’da protestoların fitilini ateşleyen ve geçmişteki protesto dalgalarına kıyasla bu defa kadınların daha ön planda olmasına yol açan Mehsa Emini’nin hayatına ve vefatına ilişkin dikkat çekici detayları ve sonrasındaki gelişmelere ilişkin yorumları bulabilirsiniz.

 Keyifli okumalar dileğiyle…