Ortadoğu Analiz Kasım / Cilt:12 / Sayı:107

Değerli okuyucular,

Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki güncel gelişmeleri ayda bir kapsamlı analizler ile ilginize sunduğumuz Ortadoğu Analiz’in 107. sayısıyla karşınızda olmaktan memnuniyet duymaktayız. Bu sayımızda bölge gelişmelerine önemli yansımaları olacağını düşündüğümüz Irak seçimlerini ilginize sunmaktayız. Farklı etnikmezhepsel aktörleri barındıran Irak’ta geçmişte patlak veren yaygın protestoların da etkisiyle gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin ardından farklı bölgesel-yerel gelişmelere yol açabilecek neticeler elde edilmiştir. Bu çerçevede seçim sonrasındaki Irak siyasetinde Sünni, Şii, Türkmen ve Kürt grupların değişen rolleri-etkilerine, Irak siyasetinde ortaya çıkması muhtemel gelişmelere ve bu ülkenin iç-dış siyasetinde en etkin aktörlerden İran’ın seçimlere yaklaşımıyla gelecekteki tutumuna ilişkin uzman isimler tarafından güçlü analizler gerçekleştirilmiştir. Dahası yine Irak siyasetinde etkili Avrupalı aktörlerden Almanya’nın da Angela Merkel dönemindeki Irak politikası bu sayımızda yer almaktadır.

Diğer bölgesel konular kapsamında ise bir süredir yine bölgesel krizlerin merkezinde olan Lübnan’daki kırılgan ve başarısız olma ihtimali yüksek Necip Mikati hükûmetinin önündeki açmazlar ile 2022’de Lübnan siyasetini daha fazla karmaşık hâle dönüştürme ihtimali olan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin gelişmeler bu sayımızda yer alan diğer güçlü değerlendirmelerdir. Afrika’nın sömürge güçlerinden olan ve son dönemde sömürge etkisini-kontrolünü kaybetme nedeniyle daha saldırgan tutum izleyen Fransa ile Cezayir arasında yaşanan son krize ilişkin detaylı yorum, Körfez bölgesinde belirginleşen ekonomik rekabetlerin yol açtığı farklı dış politika tercihlerine ve Riyad ile diğer Körfez aktörleri arasındaki farklılaşan nüfuz rekabetlerinin boyutlarına ilişkin önemli analizleri de bu sayımızda okuyucularımızın dikkatine sunmaktayız.

Gelenek olduğu üzere bu sayımızda da kapak konumuzu film(ler) üzerinden değerlendirdiğimiz bölüm, ağustos ayı içerisindeki önemli olaylara ilişkin kronoloji, etkinliklerimize ilişkin bilgisel ve yine ilgili konularımıza ilişkin önde gelen Ortadoğu uzmanları ile mülakat gibi kısımlar yer almaktadır. Mülakat kısmında Mısır İskenderiye Üniversitesi siyaset bilimi alanında dersler veren akademisyen Prof. Dr. Abdülfettah Madi’nin Ortadoğu’da yeniden gündeme gelen sivil-asker ilişkilerine yönelik dikkate değer yorumları yer almaktadır. Kapak konumuz ile ilgili olan biyografi kısmı çerçevesinde ise Irak seçimleri sonucunda adeta merkezî aktör konumu yeniden tescillenen Mukteda es-Sadr’a ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yer almaktadır. Seçimler sonucunda birinci oluşum olarak çıkan Sadr Hareketi lideri es-Sadr’ın Irak iç-dış siyasetinde muhtemel dönüşümlere yol açması bu figürü daha önemli hâle getirmektedir. Dolayısıyla biyografi kısmımızda Sadr’ın hem kendi ailesi hem de Irak siyasetinde yükselişine ilişkin ilginç detayları bulabilirsiniz.

Keyifli okumalar dileğiyle…