Ortadoğu Analiz Ocak / Cilt:13 / Sayı:109

Değerli okuyucular,

Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki güncel gelişmeleri ayda bir kapsamlı analizler ile ilginize sunduğumuz Ortadoğu Analiz’in 109. sayısıyla karşınızda olmaktan memnuniyet duymaktayız. Öncelikle yeni sayımızda Ortadoğu ve Kuzey Afrika gelişmelerinde 2021’de ön plana çıkan gelişmeleri derinlemesine değerlendiren yorum yazımız söz konusudur. Temel olarak ise bu sayımızda Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki sosyo-politik ve ekonomik gelişmeleri etkilemesine rağmen yeterince dikkate alınmayan konuları dikkatinize sunmaktayız. Bu çerçevede göç, çevre, iklim ve diğer “düşük-ikincil politika” konularını işlemekteyiz. Dolayısıyla Ortadoğu ve Kuzey Afrika gelişmelerinde etkili olan ve daha önceki sayılarımızda fazlasıyla dikkatinize sunulan askerî-politik ve ekonomik faktörlerin yanı sıra son yıllarda bölge siyasi ve toplumsal dinamiklerinde etkisi bariz şekilde hissedilen fakat literatürde sınırlı yer bulan sorunları bu sayımızda kapsamlı şekilde irdelemekteyiz.

Bu bağlamda Suudi Arabistan’da iklim değişikliğine ilişkin politikalar, Körfez’de fazlasıyla tartışma konusu olan “yabancı-göçmen işçi” meselesine yönelik gelişmeler, İran’daki çevre sorunlarının dış-iç siyasetteki etkileri, yine son yıllarda önemli göç kaynağı olan Suriye’den Avrupa Birliği’ne (AB) yönelik göçmen akımına ilişkin AB’nin dönüşen yaklaşımı ve göç kaynağı merkezlerinden olan Afrika’daki göç rotalarına ilişkin değerlendirmeler bu sayımızda detaylı şekilde analiz edilmiştir. Kapak konusu kapsamındaki değerlendirmelerin yanı sıra bölgenin önemli sorun alanlarından olan Irak, Suriye ve Lübnan’daki gelişmelere ilişkin değerli yorumlarda bu sayımızda yer almaktadır. Bu minvalde Lübnan’da yeni yılda neler olabileceğine ilişkin senaryolar ve süregiden krizlere ilişkin değerlendirmeler, Suriye’de İsrail’in yoğunlaşan askerî saldırılarının arkasındaki temel motivasyonlar ve Irak’ta Sünni siyasetindeki dinamikler incelenmiştir.

Gelenek olduğu üzere bu sayımızda da kapak konumuzu film üzerinden değerlendirdiğimiz bölüm, aralık ayı içerisindeki önemli olaylara ilişkin kronoloji, kapak konusuna ilişkin önde gelen Ortadoğu uzmanlarıyla mülakat gibi kısımlar yer almaktadır. Film/belgesel üzerinden kapak konusunu anlamlandırma amacıyla mülteci krizindeki insan hikâyelerine odaklanan İnsan Seli (Human Flow) adlı belgeselin yorumunu ilginize sunmaktayız. Mülakat kısmında Kurumlararası Araştırma ve Analiz Ağının (IARAN) direktörü- kurucusu ve insani yardım konularında önemli deneyimi bulunan Michel Maietta’nın göç meselesine ilişkin değerlendirmeleri söz konusudur. Kapak konumuz ile ilgili biyografi kısmında ise Irak’ta meşhur “Mezopotamya Bataklıkları”na yeniden can veren çevre mücadelesinin sembol isimlerinden Azzam Alwash’ın kısa hayat hikâyesi ve çevre mücadelesi işlenmektedir.

Keyifli okumalar dileğiyle…