Panel

Ortadoğu Okumaları Üzerinden Irak ve Suriye'deki Güncel Gelişmeler

Ortadoğu’da değişim süreci ABD’nin 2003 yılında Irak işgali ile başlamıştır. Irak’ta yaşanan değişimin bölgeye yayılma etkisi nispeten sınırlı kalmıştır. Buına ragmen Irak 2003 yılından bu yana ABD’nin oluşturduğu siyasal düzenin yarattığı kronik sorunlarla baş etmeye çalışmaktadır. ABD’nin kurduğu federal yapı en nihayetinde Irak’ın toprak bütünlüğünün tehdit altına girdiği bir süreci tetiklemiştir. Merkezi otoritenin zayıflaması ve güvenlik yapılanmasının çökertilmesi sonucunda PKK ve IŞİD gibi terör örgütleri, dış yönlendirmeye açık milis gruplar etkinlik sağlamıştır. Etnik ve mezhepsel ayrıma dayalı siyasi düzen de bir türlü istikrar üretememiştir. Ortadoğu’da daha köklü ve yaygın değişim süreicini tetikleyen ise 2010 yılı sonunda çok sayıda Ortadoğu ülkesinde başgösteren yönetim muhalifi halk hareketleri olmuştur. Bu toplumsal hareketler Mart 2011 tarihinde Suriye’ye sıçramıştır. Suriye’de yaşanan halk ayaklanması zaman içinde rejim güvenlik birimleri ile silahlı muhalifler arası bir çatışmaya dönüşmüştür. Krizin uzaması ile birlikte doğrudan ve dolaylı dış müdahaleler gerçekleşmiş, büyük çaplı bir insani kriz ortaya çıkmış, PKK ve IŞİD gibi terör örgütleri ve milis gruplar Irak örneğinde olduğu gibi zemin kazanmıştır. Yine Irak örneğinde olduğu üzere ABD öncülüğünde fiilen merkezden bağımsız bir bölge oluşturulmuş ve PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG vasıtası ile federatif siyasal talepler gündeme gelmiştir.

Türkiye, komşu olması itibarıyla Irak ve Suriye’de yaşanan istikrarsızlık, terör örgütlerinin yükselişi, kitlesel göç hareketlerinden en fazla etkilenen ülke olmuştur. Türkiye bu kapsamda PKK ve IŞİD terör örgütlerinin yarattığı güvenlik problemleri, kitlesel göç hareketleri, sınır güvenliğini sağlama gibi sorunlar ile baş etmeye çalışmaktadır. Irak ve Suriye krizleri ABD, Rusya gibi büyük güçlerin de Türkiye ile bir anlamda komşu olması sonucunu doğurmuştur. Dolayısıyla Türkiye bahsi geçen sorunlar ile baş etmeye çabalarken bu iki aktörün de yarattığı meydan okumalar ile mücadele etmek durumunda kalmaktadır. Bu nedenle Irak ve Suriye’deki güncel gelişmeleri anlamak Türkiye açısından çok önemlidir. Bu ihtiyaca yönelik olarak ORSAM Ortadoğu Araştırmaları Merkezi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ortaklaşa “Ortadoğu Okumaları Üzerinden Irak ve Suriye’deki Güncel Gelişmeler” başlıklı bir panel düzenleyecektir.

2 Nisan 2021, 14:00

Moderatör
Yaşar İçen, Yeni Birlik Gazetesi Köşe Yazarı

Panelistler
Prof. Dr. Ahmet Uysal, ORSAM Başkanı
Oytun Orhan, ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü
Bilgay Duman, ORSAM Irak Çalışmaları Koordinatörü

Yer
Mehmet Akif İnan Konferans Salonu
Esentepe URFACITY AVM

* Panel, sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilecektir.