Seminerler

Ortadoğu Seminerleri Güz Programı 2021

Ortadoğu Seminerleri - Güz 2021 Programı

Ortadoğu, barındırdığı toplumsal, kültürel ve siyasi çeşitlilikle yegâne olmasıyla beraber jeopolitik önemi açısından küresel siyaset nezdinde önde gelen bölgelerden biridir. Petrol, doğalgaz ve çeşitli minerallerin çoğunlukta olmasıyla doğal kaynak zengini olan bu bölge, yakın tarihte küresel ve bölgesel nüfuz mücadelelerine ev sahipliği yapmıştır. Ortadoğu’nun jeopolitik konumu ve stratejik önemi kadar “medeniyetin beşiği” olması vesilesiyle insanlık tarihi açısından da öne çıktığı aşikârdır. 

21. yüzyılın başından beri ise küresel güçlerin askeri, ekonomik ve siyasi müdahaleleri, rejim değişiklikleri, kitlesel protesto hareketleri ve birçok siyasi gelişmeyle Ortadoğu, dünyada yakından takip edilmesi gereken bölgelerden biri olmaya devam etmektedir.

Ortadoğu’nun tarihsel derinliği ve siyasi hususiyetinden yola çıkarak Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM), bölgede meydana gelen gelişmelerin daha iyi değerlendirilebilmesi için her seviyeden öğrenciye ve çeşitli araştırma alanlarına ilgi duyanlara hitaben “Ortadoğu Seminerleri” düzenlemektedir. Bu dönemin programı, “ORSAM Ortadoğu Seminerleri 2021 Güz Programı” adı altında 16 Ekim tarihinde başlayacaktır. 2021 Güz seminerlerinde dersler ORSAM uzmanları ve kurum dışından uzman ve akademisyenler tarafından verilecektir.

Genel Hususlar:
* Program ücretsizdir.
* Derslere %80 devam zorunluluğu vardır. Katılım ve ciddiyete bağlı olarak sertifika verilecektir.
* Ciddiyet için ders esnasında quiz ve/veya program sonunda sınav yapılabilir.
* Program dili Türkçe olacaktır.
* Kurslar cumartesi günleri saat 11.00’da yapılacaktır. 

 

Tarihler
Son Başvuru Tarihi: 14 Ekim 2021
Başvuruların Açıklanma Tarihi: 15 Ekim 2021
Program Dönemi: 16-23 Ekim 2021 (İstanbul)  – 6-13 Kasım (Ankara) 2021

Not: Başvurusu kabul edilen katılımcıların isimleri sitede ilan edilecektir.

Başvuru formuna erişim sağlayamadıysanız lütfen buraya tıklayınız