Ortadoğu ve Kafkaslarda Bölgesel Güvenliği Tehdit Eden Zorluklar ve Riskler Sempozyumu Oturum - II


ORSAM, Moskova merkezli PolitKontakt ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi işbirliğiyle 8-9 Eylül 2015 tarihlerinde, TOBB ETÜ kampüsünde iki gün süren bir sempozyum gerçekleştirilmiştir. ORSAM Başkanı Şaban Kardaş, TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Şahin, TOBB ETÜ Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Haldun Yalçınkaya ve PolitKontakt İcra Müdürü Andrei Medvedev’in açılış konuşmalarıyla başlayan sempozyum 8 Eylül 2015 tarihinde “Küresel Oyuncuların Stratejileri ve Bölgesel Güvenlik Sorunları” başlıklı II.Oturum düzenlenmiştir. Oturum Başkanı İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Kıvanç Ulusoy, Almanya Dış İlişkiler Konseyi üyesi Peter Linke, Ortadoğu Stratejik Çalışmalar Enstitüsü Direktörü Dr. Kayhan Barzegar, TOBB-ETÜ Uluslar arası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Haldun Yalçınkaya, Stratejik Araştırmalar Merkezi, Avrasya Uzmanı Zohre Khanmohammadi ve Dışişleri Kronikleri Bilgi-Analitik Dergisi, Baş Editör Yardımcısı Dmitri Galkin'in katkılarıyla oturumda uluslararası aktörlerin ve küresel oyuncuların Ortadoğu ve Kafkaslara bakış açısı ve her iki bölgeye yönelik tutumları konuşulmuştur.