Bakış

Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ekonomilerine Giriş

Uluslararası ilişkilerin doğru değerlendirilmesi için politik ilişkiler yanında ülke ekonomilerinin, bölge ekonomilerinin ve küresel ekonominin genel özelliklerinin, işleyişlerinin ve birbirleri ile ilişkilerinin doğru bir biçimde öğrenilip, değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu tespitten yola çıkarak, bu çalışmanın amacı uluslararası ilişkiler öğrencilerini ve özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afrika (OKA)’yı çalışan öğrencileri bu ülkelerinin ekonomilerinin genel özellikleri konusunda bilgilendirmektir. Ülke ekonomilerinin yapı ve işleyişlerini ve birbirleri ile olan ilişkilerini anlamak için öncelikle temel ekonomik kavram ve büyüklüklerin doğru öğrenilip, kullanılması gerekmektedir. Bu amaçla çalışma öncelikle temel ekonomik kavramları tanıtmaktadır. Daha sonra, ortaya konulan kavramsal çerçeve ve seçilen makroekonomik büyüklükler temelinde bölge ekonomisinin ve bölgeyi oluşturan ülkelerin ekonomilerinin temel özellikleri kısaca tartışılmaktadır. Ayrıca, çalışmada mümkün olduğunca dünyanın geri kalan bölgeleri, ülkeleri ve ülke grupları ile karşılaştırmalı bir yaklaşım izlenerek ekonomik özelliklerin daha iyi anlaşılması sağlanmaya çalışılmaktadır. Çalışma bölge ve ülke ekonomilerinin sahip oldukları kaynakların ve karşı karşıya oldukları temel sorunların ve olası çözüm önerilerinin kısa bir değerlendirmesini de yapmaktadır. Böylece bu çalışma OKA ülkelerinin ekonomik kalkınma süreçlerinin ve buradan yola çıkarak 2010’lu yıllarda bölgede ortaya çıkan toplumsal, sosyal, politik ve ekonomik dönüşüm sürecinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.