Seminerler

Ortadoğu’da İslami Hareketler

Google Takvime Ekle
 • Yer:ORSAM Konferans Salonu
 • Eğitimciler: Muhammed Hüseyin Mercan

 • Gerekçe ve Amaç: Osmanlı İmparatorluğu’nun uluslararası siyasetten çekilmesi ve Ortadoğu’da yeni bir siyasi düzenin kurulmasıyla birlikte İslamcılık ve İslami hareketler, bölgenin siyasal ve toplumsal denkleminde yeni bir önem kazandı. 19. yüzyılın, Osmanlı’nın nasıl ayakta kalacağına ya da İslam dünyasının niçin geri kaldığına yönelik daha teorik bir zeminde gerçekleştirilen tartışmaların meydana getirdiği İslamcılık düşüncesi, küresel siyasetteki dönüşümle eyleme ve kitle mobilizasyonuna yönelik bir hüviyete büründü. Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın kuruluşu ve sonrasında İslam dünyasındaki etkisi, farklı karakterlere sahip birçok örgütsel yapının oluşumuna kapı araladı. Filistin direnişi, İran İslam Devrimi, Körfez Savaşı, ABD’nin Afganistan ve Irak işgalleri gibi Müslüman dünyayı doğrudan etkileyen yapısal gelişmelerin günümüzdeki İslamcılık ve İslami hareketlerin mahiyetini doğrudan belirlediği de dikkate alındığında, bu hareketlerin doğru anlaşılması ve konumlandırılmasının Ortadoğu’ya dair dinamiklerin anlaşılmasına büyük bir katkı sağlayacağı muhakkaktır.

  Bu bağlamda, ORSAM tarafından planlanan seminer dizisi kapsamında, öncelikle İslamcılık ve İslami harekete dair kavramsal bir çerçeve sunularak, katılımcıların üzerine geniş ve farklı yaklaşımlardan müteşekkil bir literatür bulunan bu alana dair temel bir bakış açısı kazandırılması hedeflenmektedir. Sonrasında ise bölgedeki Müslüman Kardeşler, Hamas ve Nahda gibi ana akım siyasal hareketler ve İran tarafından İslam Devrimi’nin dış politika yaklaşımı zemininde desteklenen Hizbullah ve Husiler’e dair detaylı bir tartışma yapılacaktır. Ayrıca katılımcılara, son yıllarda artan aşırı yapıların varlığı da dikkate alınarak bölgedeki Selefi ve Harici yapılara dair genel bir çerçeve sunulacaktır.

  Seminer İçeriği:
  1. Gün:
  Kavramsal Çerçeve-İslamcılık ve İslami Hareket
  2. Gün: Müslüman Kardeşler Teşkilatı
  3. Gün: Müslüman Kardeşler Teşkilatı
  4. Gün: Hamas ve Nahda Hareketi
  5. Gün: Hizbullah ve Husi Hareketi
  6. Gün: Selefi ve Harici Yapılara Dair Genel Çerçeve

  Genel Hususlar:
  Program ücretsizdir.
  Dersler 6 günlük program boyunca 10.30-12.30 saatleri arasında yapılacaktır.
  Program 70 katılımcıyla sınırlıdır. Katılımcılara program sonunda sertifika verilecektir.

  Başvuru Şartları
  Programa, üniversitelerin siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve benzeri lisans bölümlerinde 3 veya 4. sınıf, yüksek lisans, doktora öğrencisi olanlar veya mezunlar başvurabilir.

  Tarihler
  Son Başvuru Tarihi:
  5 Eylül 2022
  Başvuruların Açıklanma Tarihi: 9 Eylül 2022
  Program Dönemi: 12-17 Eylül 2022
  Yer: ORSAM Ankara (Merkez Ofis)

  Not: Başvurusu kabul edilen katılımcılar mail yoluyla bilgilendirilecektir.

  İletişim
  nurbanu.akcan@orsam.org.tr

  Seminerler Dr. Öğr. Üyesi M. Hüseyin Mercan'ın anlatımlarıyla gerçekleşecektir​.