Recep Tayyip Teke

Öz Geçmiş

Eğitim hayatına Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) Bölge Çalışmaları doktora öğrencisi olarak devam eden Recep Tayyip Teke, Ortadoğu siyaseti, Türkiye’nin Ortadoğu politikası ve bölgesel Kürt siyaseti gibi konularda akademik çalışmalar yürütmektedir.

Lisans eğitimini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise 2020 yılında ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans tezini Suriye’nin kuzeyindeki Kürtler ve onların Batı medyasındaki temsilleri üzerine yazmıştır. Teke ayrıca, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ikinci lisans eğitimini sürdürmektedir.

İleri düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Fransızca bilmektedir.