Recep Yorulmaz

Öz Geçmiş

  • Dr. Öğr. Üyesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü

 

Recep Yorulmaz 1985 yılında Soma’da doğmuş, orta öğretimini burada tamamlamıştır. Lisans eğitimini 2008 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Maliye Bölümünde bitirmiştir. Aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığı’nın Yurt Dışı Yüksek Lisans bursunu kazanmıştır. 2009-2010 yılları arasında ABD’nin Ohio eyaletinde Case Western Reserve Üniversitesi’nde aldığı dil eğitiminin ardından 2010-2012 yılları arasında aynı ülkede, South Carolina eyaletinde, Clemson Üniversitesinde, İktisat alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2012-2016 yılları arasında İngiltere’de Sheffiled Üniversitesinde yine İktisat alanında doktora eğitimini tamamlamıştır. Recep Yorulmaz, kamu ekonomi, kamu maliyesi, maliye politikası ve İslami finans konularında araştırma ve öğretim tecrübesi olan bir akademisyendir. Mevcut araştırma alanları, ORSAM ile ilintili olarak, Ortadoğu ekonomisi konularına odaklanmaktadır. Ulusal ve uluslararası hakemli akademik dergilerde ve ORSAM kapsamındaki süreli ve süresiz yayınlarda yer almış çeşitli makaleleri ve analizleri bulunmaktadır.